Zaměstnanci, který pracuje na základě Dohody o pracovní činnosti a je v dočasné pracovní neschopnosti, nemocenská náleží, ale podle nového zákona o nemocenském pojištění, s účinností od 1.1. 2009, až od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo karantény je vám zaměstnavatel povinen poskytnout nový typ náhrady mzdy nebo platu. Namísto nemocenského tak dostanete během prvních 14 dnů nemoci náhradu od zaměstnavatele. Za první tři dny pracovní neschopnosti můžete náhradu mzdy obdržet v případě, že se s vámi na tom zaměstnavatel smluvně dohodne. Není to však jeho zákonná povinnost. Zaměstnavatel je pro účely náhrady mzdy nebo platu během prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti nebo karantény povinen určit rozvržení týdenní pracovní doby zaměstnance do směn.

Pro splnění nároku na nemocenské musí být váš příjem ve výši alespoň tzv. rozhodného příjmu pro účast na pojištění, který činí 2.000,- Kč za kalendářní měsíc.

Způsob a podmínky hrazení odvodů na zdravotní a sociální pojištění se během dočasné pracovní neschopnosti nemění, přispívá na ně tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.

Související