Petr DANIEL je jedním se zakladatelů Počítačové školy GOPAS. Od roku 1992 prošel nejrůznějšími funkcemi, od lektora UNIXových kurzů až po současné řízení strategie společnosti a vývoj nových produktů v oblasti e-learningu. Je absolventem FEL ČVUT, obor kybernetika a University of Chicago, kde vystudoval MBA. Žije s rodinou v Praze a mezi nejoblíbenější záliby patří lyžování, potápění a turistika.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Jaké trendy v e-learningu očekáváte v nejbližších 5 letech? Děkuji.
Petr Daniel
Dobré odpoledne, hned se vrhnu na tu nejtěžší otázku. Myslím, že v nejbližších pěti letech se e-learning stane běžnou integrální součástí vzdělávání ve firmách. Myslím si ale, že stále převažující formou zůstane klasická výuka, kdy se sejdou studenti a lektor na jednom místě v určitém čase. Nicméně tato základní metoda bude výrazně obohacena právě využitím synchronního i asynchonního e-learningu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, může formou e-learningu studovat každý? Je to přeci jen samostatná práce... Pěkný den.
Petr Daniel
ano, e-learning ve své asynchonní formě (samostudijní kurzy) skutečně vyžaduje samostatnou práci, vlastní motivaci a výdrž. Takže každý, kdo toto má, může studovat pomocí e-learningu.
Čtenářský dotaz
Jaké e-learningové programy nabízí Vaše firma?
Petr Daniel
Pouze krátce: nabízíme zejména kurzy pro uživatele MS Office a ty, kteří potřebují složit zkoušky ECDL.
Čtenářský dotaz
Když bude stoupat množství oborů, které bude možné zvládnout e-learningem, nebude zároveň klesat počet klasických tříd a učitelů v nich?
Petr Daniel
Kvalitních klasických kurzů a kvalitních učitelů je stále nedostatek. Je zřejmé, že i v normálních kurzech bude růst podíl e-learningu, ale ten bude nahrazovat zejména ty části výuky, které mají za úkol dodat studentovi faktické znalosti. Zatím jen velmi obtížně jsme schopni e-learningem nahradit interakci mezi lektorem a studentem, mezi studenty a celkově i sociální kontext vzdělávacího procesu. Takže budoucnost je v symbioze klasických a nových metod.
Čtenářský dotaz
Jaké počítačové dovednosti lze zvládnout pomocí e-learningu a jaké ne?
Petr Daniel
Pro studium pomocí e-learningu uživatel potřebuje pouze velmi základní znalosti práce s PC, takže každý, kdo si dokáže přečíst zprávy na internetu, může studovat pomocí e-learningu.
Čtenářský dotaz
Spíše nežli čistý e-learning by mi vyhovovala kombinovaná forma - základní výuka ve třídě a procvičování formou e-learningu. Nabízíte i Vy takové kurzy?
Petr Daniel
Ano, mnozí naši korporátní klienti zajišťují pro své zaměstnance naše e-learningové kurzy tak, aby po absolvování kurzu u nás měli e-learningové kurzy neustále k dispozici na svém PC a mohli se k vybranému tématu vrátit v okamžiku, kdy jej potřebují pro svoji práci.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, kolik stojí e-learningové kurzy a kolik zaberou času?
Petr Daniel
Celá knihovna kurzů pro MS Office 2007 obsahuje 18 kurzů, tj. 280 lekcí. Každá lekce zabere 15 až 60 minut studia. Pořízení knihovny vyjde na 2500 plus DPH.
Čtenářský dotaz
Může být e-learningový kurz, ať už počítačový nebo jazykový nebo jiný, zakončený certifikační zkouškou? Děkuji za odpověď.
Petr Daniel
Certifikační zkouška je zkouška, kterou provádí nezávislá autorita tak, aby při zkoušce byla ověřena identita zkoušeného a jeho skutečné znalosti. Z toho důvodu existují pouze prezenční certifikační testy a není možné je skládat přes internet. Na tyto testy je možné se vzdělat jakýmkoliv způsobem.
Čtenářský dotaz
Sledují zaměstnavatelé pokroky svých lidí? Nebo věc považují zaplacením kurzu za skončenou? Ze své zkušenosti znám spíše ten druhý případ.
Petr Daniel
Pokud zaměstnavatel má vlastní LMS (Learning Management System), je schopen sledovat pokrok studia svých zaměstnanců. Z našich zkušeností se ukazuje, že tato činnost je velmi pracná a že mnohem efektivnější je motivovat jednotlivé studenty k dosažení nějakého cíle, než sledovat podrobně jednotlivé prostudované lekce. U některých kurzů je sledování užitečné ze zákona, protože prokazuje splnění povinných vzdělávání (řidiči, bezpečnost).
Čtenářský dotaz
Dobrý den, může být e-learning plnohodnotnou součástí vysokoškolského studia? Víte o nějakém takovém případu zařazení e-learningových forem na našich VŠ? Pěkný den.
Petr Daniel
Například Lékařská fakulta v Plzni používá naše kurzy v rámci své výuky. Ale neumím si představit, že bych navštívil lékaře, který se učil anatomii pomocí e-learningu a ne na pitevně.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, znám počítačovou školu GOPAS už léta a zajímalo by mě, zda se změnila struktura vzdělávání v počítačových dovednostech za dobu její existence a co je právě teď největším hitem.
Petr Daniel
Největším hitem je kurz MS Excel 3 (Pokročilé metody a funkce). Jinak největší změnou za dobu existence je nárůst počtu druhů kurzů na cca 1400.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, zkusil jste Vy sám naučit se něčemu prostřednictvím e-learningu?
Petr Daniel
Máme povinné řidičské školení a školení BZP. V současnosti mám na stole nové PC s Vista plus Office 2007 a občas musím sáhnout do e-learningového kurzu, abych zjistil, jak se v nové verzi dělá něco, co už ve staré verzi dělám léta...
Čtenářský dotaz
E-learning, ovšem vybavený zvukem, by mohl být pomůckou i při výuce lidí se zbytky zraku... Existují nějaké takové programy?
Petr Daniel
V našich kurzech, určených pro vidomé, vždy využíváme hlasový doprovod, protože to výrazně zvyšuje efektivitu výuky a komfort studenta. Zatím na našem trhu jsem neviděl kurz určený primárně pro studenty se zbytky zraku. Spíš jsem zaznamenal periferie, které takovýmto studentům usnadňují komunikaci s počítačem, aby mohli používat veškeré aplikace, nejen e-learningové kurzy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, vytváříte e-learningové programy firmě "na tělo"? Mají firmy speciální požadavky?
Petr Daniel
Naše standardní knihovny jsou univerzální, vhodné pro drtivou většinu firem. Nicméně pokud zákazník projeví zájem, jsme schopni mu některé lekce upravit tak, aby přesně odpovídaly jeho vnitrofiremním standardům. Ale není to zrovna levný špás....
Čtenářský dotaz
Co je to, prosím, zkouška ECDL?
Petr Daniel
European Computer Driving Licence je sada sedmi zkoušek, které ověřují základní uživatelské znalosti pro práci s PC. Podrobněji najdete na www.ecdl.cz .
Čtenářský dotaz
Co je to synchronní e-learning a kdy a jak se používá? Děkuji.
Petr Daniel
Synchronní e-learning je metoda, při které lektor a studenti sedí u svých PC, jsou propojeni přes internet a komunikují v reálném čase. Mohou si promítat prezentace, komunikují spolu hlasově, někdy i s videem (pomocí webkamer). Lektor vede výuku, může klást dotazy a předávat slovo studentům. Bohužel v současnoti nejsou programy pro tuto výuku natolik jednoduché a komfortní, aby uspokojily nejširší publikum. Spíše jsou používány lidmi, kteří pracují s PC velmi často, zejména jako specialisté IT.
Čtenářský dotaz
Je podle vás metoda e-learningu vhodná i pro ty adepty, kteří nemají na učení dostatek času v jednom kuse, ale vyšetří si jej jen po chvilkách?
Petr Daniel
Určitě, ale klíčová je motivace se ke kurzu znovu a znovu vracet. Naopak, výhoda je v tom, že pokud se něco naučím, mohu si to ihned vyzkoušet v praxi a svoji nabytou znalost zafixovat.
Čtenářský dotaz
Potřebovala bych se naučit základy práce s wordem a excelem, je na to lepší e-learning, nebo raději prezenční kurz? Co byste mi poradil? Jsem z Prahy, v zaměstnání trávím hodně času. Děkuji.
Petr Daniel
Pokud firma potřebuje rychle a intenzivně naučit své zaměstnance potřebné znalosti pro výkon jejich funkcí, obvykle je pošle na několikadenní kurz. Ty můžou být buď denní nebo večerní. Pokud není možné zaměstnance uvolnit a potřeba znalostí není urgentní, pak forma e-learningu je vhodná, ale klíčová je motivace ke studiu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pořád se odevšad ozývá slovo krize. Projevila se nějak i ve vaší škole?
Petr Daniel
Mírný pokles jsme zaznamenali pouze v lednu, únor je srovnatelný s loňským rokem. Navíc my garantujeme konání drtivé většiny kurzů, takže pro naše zákazníky se vůbec nic nemění.
Čtenářský dotaz
Píšete: "Z našich zkušeností se ukazuje, že tato činnost (sledování pokroků zaměstnanců) je velmi pracná a že mnohem efektivnější je motivovat jednotlivé studenty k dosažení nějakého cíle, než sledovat podrobně jednotlivé prostudované lekce." Jaké druhy motivace firmy používají, jak se snaží zaměstnance "donutit" ke studiu formou e-learningu?
Petr Daniel
Asi nejlepším způsobem motivace jsou závěrečné testy získaných znalostí, na jejichž úspěšné složení lze vázat cílovou odměnu či možnost kariérního postupu. Důležité je vytvořit i vhodné podmínky pro studium a dávat najevo, že studium je součástí firemní kultury.
Čtenářský dotaz
Školíte jen ve svém centru v Praze, nebo vysíláte lektory i do firem?
Petr Daniel
Nejen lektory. Jsme schopni do firemních prostor poslat i naše mobilní učebny...
Související