Pokud jste například nejmladším členem týmu, starší kolegové vás nemusejí brát vážně. Jste-li nejstarší, mohu vás zase ostatní považovat za staromódního. Zejména pro generaci nazývanou Baby Boomers (narozenou po 2. světové válce) je velmi náročná spolupráce s mladšími nadřízenými. Tito zaměstnanci totiž nejsou zvyklí zodpovídat se někomu, kdo je stejně starý jako jejich děti. Jak ale konflikt generací řešit?

- Pochopte pohled druhé strany. Je-li váš nadřízený zástupcem jiné generace, budete mít odlišné názory na celou řadu věcí. Je proto důležité sledovat jeho chování, abyste lépe pochopili, co ovlivňuje jeho manažerský styl a jak jej můžete doplňovat.

- Zachovejte otevřenou mysl. Nemyslete si, že když jsou vaši nadřízení mladší, nevědí, co dělají. Každý máme jiné dovednosti, nikdo není dobrý ve všem.

- Učte se novým věcem a přijměte novou perspektivu. Snažte se naučit se užívat to, co si užívají druzí. V opačném případě vás mladší kolegové uvidí jen jako staré patrony a vy sami budete jen frustrováni jejich novými myšlenkami.

- Poslouchejte. Mladí lidé mají velký smysl pro týmovou práci a chtějí se podílet na rozhodování a vytváření strategií. Chcete-li proto překlenout propast mezi generacemi, ukažte jim, že i vy jste ochotni něco ze sebe investovat, zlepšovat se a chápat.

- Buďte zaměstnancem, kterého není třeba řídit. Nadřízení tráví hodně času řízením mladších zaměstnanců, kteří se teprve začínají učit, jak si určovat priority a zacházet s časem. Snažte se proto být zaměstnancem, který to nebude potřebovat.

Zdroj: Career Builder, Ivitera

Související