Pružný trh práce vyvážený jistotou udržení se na něm - koncept označovaný jako flexicurita či flexijistota – patří k hlavním prioritám českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti. Konference, kterou uspořádalo české předsednictví ve spolupráci
s Evropskou komisí, měla za cíl upozornit na mimořádný význam naplňování principů flexicurity v současném ekonomickém kontextu a zdůraznit krátkodobé i dlouhodobé přínosy této strategie.
„Místo umělého udržování pracovních míst je třeba nabídnout uplatnění principů flexicurity, se zaměřením na vytváření nových pracovních míst, motivaci k nalezení nového zaměstnání, možnost rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, dodatečné vzdělávání, maximální využití geografické i profesní mobility a snížení nákladů na práci,“ zdůraznil ve svém úvodním projevu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.
Diskuse na konferenci ukázala, že opatření na podporu zaměstnanosti by měly členské státy navrhovat po konzultaci se sociálními partnery s ohledem na specifické ekonomické podmínky a situaci na pracovním trhu daného státu. Jednotný model naplňování flexicurity v rámci Evropy neexistuje a je nutné přizpůsobovat jej neustále se měnícím podmínkám. Přijímaná opatření přitom nesmí narušit dlouhodobé strukturální reformy. Závěry konference k účinným a přiměřeným opatřením v rámci konceptu flexicurity nyní projdou patřičným schvalovacím procesem a promítnou se do červnového zasedání formální Rady pro zaměstnanost a sociální věci (EPSCO).

Zdroj: MPSV

Související