Vzhledem k výpověďnímu důvodu - zrušení pracovní pozice na základě rozhodnutí zaměstnavatele, resp. příslušného orgánu, tj. tzv. jiná organizační změna - se na daný případ vztahuje zákaz výpovědi stanovený zákoníkem práce. Protože byla zaměstnankyni dána výpověď ještě před počátkem pracovní neschopnosti, začala výpověďní doba řádně běžet dne 1.3.2009. Výpověďní doba by však měla uplynout v ochranné době (doba pracovní neschopnosti), ochranná doba se tak do výpověďní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpověďní doby po skončení pracovní neschopnosti zaměstnankyně, ledaže by zaměstnankyně na tomto prodloužení pracovního poměru netrvala.

Z důvodu organizačních změn však bude od 1.5.2009 pracovní pozice zaměstnankyně zrušena, zaměstnavatel tak nebude mít možnost po dobu „dobíhající“ výpověďní doby zařadit zaměstnankyni na pozici podle pracovní smlouvy a nebude mít tedy ani možnost jí do skončení pracovního poměru přidělovat práci podle pracovní smlouvy. V takovém případě se jedná o překážku na straně zaměstnavatele. Zaměstnankyně po dobu této překážky na straně zaměstnavatele nemůže konat práci a za tuto dobu jí přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy, resp. platu ve výši průměrného výdělku.

Související