Energetické společnosti, nejen ČEZ, v poslední době velmi často radí, jak šetřit elektřinou. Mnozí hledají čertovo kopýtko. Má logiku, když firma vysvětluje zákazníkům jak nekupovat její zboží? Kdekdo reaguje a současně dodává - to rozhodně zavání. To je nove paradigma politické ekonomie. „Poradíme vám, jak nekupovat naše zboží a stejně vyděláme nejvíc“.

 

Proč tedy to všechno energetiky dělají a proč ani akcionáři nemusejí svolávat valné hromady a odvolávat management těchto firem? Proč nyní ČEZ rozjíždí akci „bílé šrotovné“, kdy nabízí slevu 1 000 Kč na nákup úsporné bílé techniky při likvidaci té staré?

 

Marketing nejde proti zisku

 

Prvním důvodem je samozřejmě marketing. Trh s elektřinou je funkční a již i v Česku existuje řada dodavatelů, kteří se zaměřují na domácnosti. Každý se musí odlišit - a současná nabídka je určena jen pro naše zákazníky, tedy zákazníky ČEZ. Ti, kteří mají jiné dodavatele, nabídku využít nemohou.

 

Druhým důvodem je fakt, že přes současný pokles spotřeby spojený s krizí a recesí, panuje v Evropě spíše nedostatek zdrojů a ČEZ, jako jeden z nejefektivnějších výrobců, již vůbec nemá problém s prodejem elektřiny (dotkne se ho ale pokles cen). ČEZ tedy podporou úspor nepřichází o žádnou ušlou podnikatelskou příležitost, nepřichází o zisk. Naopak, cokoliv vede k oddálení investic do nových energetických zdrojů a přenosových sítí, je i v zájmu výrobců - a to s ohledem na délku výstavby i k délce administrativního procesu při schvalování nových zdrojů.

 

Elektřina si péči zaslouží

 

Třetím důvodem je zvláštnost „zboží“, které vyrábíme a prodáváme, t.j. elektřiny, kterou nelze inovovat, vylepšovat její vzhled, skladovat ji pro případy nedostatku nebo předzásobení, jako tomu je u jiných forem energie - plynu, tepla, pevných a tekutých paliv. Je to zboží, které je dodáváno okamžitě - otočením vypínače. Výroba a doprava  je kromě pravidel trhu podmíněna velmi tvrdě fyzikálními zákony, jež je nutné respektovat pro zajištění minimálních ztrát a bezpečnosti při výrobě a dopravě, pro zajištění stability celé elektrizační soustavy a v neposlední řadě pro minimalizaci dopadů na životní prostředí. Množství tohoto zboží je diktováno jak dlouhodobými požadavky všech uživatelů, tak také jejich potřebami během každé vteřiny roku. Optimalizace spotřeby elektřiny v čase je tedy i v zájmu výrobců, což lze realizovat i úspornými programy.

 

Čtvrtým důvodem je fakt, že jde o jediný způsob, jak zákazníkům alespoň z části kompenzovat rostoucí cenu elektřiny, pomoci jim snížit jejich spotřebu, když v tržním prostředí cenu ovlivnit neumíme.

 

A posledním důvodem, který se může zdát až úsměvný, ale má v sobě notný kus pravdy, je přirozená péče o výrobek, který nás stál značné úsilí. Energetika vždy patřila a nadále patří k odvětví, kde je velmi silná tzv. stavovská čest. Pokud jste výrobě nějakého produktu věnovali patřičné úsilí a čas, pak chcete, aby s výrobkem bylo i náležitě nakládáno. Pokud víte, kolik práce je třeba vynaložit od stavby elektrárny, přes nákup všech zdrojů až po distribuci elektřiny po sítích, abyste doma již jen otočili vypínačem, pak Vás nemůže těšit, pokud se s tímto výrobkem nehospodárně plýtvá.

 

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

Související