Tak Spojené státy jsou na cestě ke komunismu. Zestátňují banky a rozšiřují pod vlivem hospodářské krize státní zásahy do ekonomiky. Podle českých ultra liberálů, pro které je volný trh naprosté dogma však hospodářská krize byla způsobena právě státními zásahy do ekonomiky. Hlavním viníkem je FED, centrální banka Spojených států, která prováděla moc expansivní měnovou politiku a manipulovala s úrokovými sazbami.

 

            Toto vysvětlování příčin hospodářské krize je postavené na hlavu. Dogmatici liberalismu jsou stejní jako dogmatici komunismu. Vysvětlení mají principiálně velice podobná. Když krachuje komunismus, je to způsobeno nikoliv chybnýmí postuláty komunismu ale malým uplatňováním těchto postulátů. Když krachují dogmata liberalismu, je to způsobeno nikoliv krizí těchto dogmat, ale malým uplatňováním těchto dogmat.

 

            Jak lze vysvětlit liberální argument expansivní měnová politika státu a manipulace úrokovch sazeb ?  Stát emituje určité množství peněz a diskontní sazbou vysílá jeden z cenových signálů o ceně těchto peněz.

 

            Zdivočelé finanční trhy však emitované peníze nezřízeně multiplikují a cenu peněz vůbec nerespektují. Na finančních trzích selhávají vestavěné přirozené tržní regulátory.

 

           Jinak nelze vysvětlit enormní nárusty fiktivního kapitálu než multiplikací peněz bankami a růstem hodnoty cenných papírů na burzách, tvorbou finančních derivátů a spekulacemi na komodity a reality.

 

            Zdivočelé finanční trhy způsobily, že ceny akcií, komodit a realit se spekulacemi na neustálý růst zcela odtrhly od fundamentů, od reálných cen reálných aktiv. Toho kapitálu, co se odpařil není škoda. Škoda je zadření reálné ekonomiky a ztráty efektivnosti. Výrobní kapacity stojí, lidé nepracují a to není racionální. Na neefektivní využívání výrobních zdrojů dojela plánovitě řízená ekonomika.

 

            Zcela nepochopitelný je argument manipulace trhu diskontními sazbami. Tržní úrokové míry variují mezi diskontní sazbou a stovkami procent výnosů. Žádná manipulace se nekoná. Opět selhal vestavěný tržní regulátor, který by cenu peněz zákonem nabídky a poptávky automaticky vracel do rovnovážné úrovně.

 

            Vysvětlení finanční krize tedy není ve státních zásazích. Vysvětlení je v selhávání tržních regulátorů a v postupném vypínaní regulátorů administrativních.

 

            Vysvětlení  je v tom, že neregulované finanční trhy vytvářejí bubliny fiktivního kapitálu, který se v krizi vypařil a to poškozuje reálnou ekonomiku. Cesta k řešení krize zvolená ve Spojených státech není žádná cesta ke komunismu ale cesta k obnovení fungování reálné tržní ekonomiky. Doplnění kapitálu, který se vypařil a tvrdá státní regulace fnančních trhů, aby zase multiplikací, daňovými úniky a nadhodnocováním finančních derivátů nevytvářel další fiktivní bubliny.

            Spiklenecké teorie finanční krize vidí ve vytváření bublin dokonce spiknutí finančních analytiků, bank a ratingových agentur s politiky v bezmezné honbě za ziskem.

            To je ale extrémní teorie, pravdě blíže bude selhávání tržních regulátorů na finančních trzích.

Související