Zaměstnavatel má právo takovou směrnici, jako jednostranný akt, vydat, ale musí zároveň dodržet určité povinnosti, zejména rozsah povinností zaměstnanců upravovaný směrnicí nesmí přesáhnout rozsah povinností ukládaných zákonem či tomuto rozsahu odporovat. Vnitřní směrnice zákonné povinnosti zaměstnanců pouze blíže rozvádí, a to v souladu s právními předpisy, podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele. Směrnice nesmí být vydána se zpětnou účinností, každý ze zaměstnanců musí mít možnost se s takovým interním předpisem zaměstnavatele seznámit. Seznámení se s takovou směrnicí je pak povinností zaměstnance. Pokud zaměstnanec poruší povinnosti uvedené v takové směrnici, hrozí mu postihy, včetně skončení pracovního poměru pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že tazatelka neuvádí konkrétní situaci, není možné na dotaz přesně odpovědět. Nárok na odstupné vzniká ze zákona a platí, že jeho vyplacení je vázáno na splnění určitých zákonných podmínek. Zaměstnavatel pak nemůže vázat vyplacení odstupného na podmínky další. O jinou situaci by ale šlo, kdyby se jednalo o odstupné nad rámec zákonného odstupného, které zaměstnavatel vyplácí na základě vlastního uvážení. Pak má zaměstnavatel právo vázat vyplacení takového odstupného na splnění jím stanovených podmínek. Pro posouzení situace je ale, jak jsem již uvedla, potřebné znát konkrétní skutečnosti, proto doporučuji, aby se tazatelka se svým problémem obrátila na právníka.

Související