Evropská unie hledá zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním a uspokojivou znalostí angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Požadované obory jsou evropská veřejná správa, právo, ekonomie, podniková správa a audit. Konkrétní podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách úřadu www.eu-careers.eu.

„Tato příležitost se nebude opakovat,“ uvedla Milena Vicenová, stálá představitelka České republiky při Evropské unii. „V dalších výběrových řízeních budou Češi muset obstát v konkurenci občanů ostatních členských států. Evropská unie potřebuje úředníky z řad českých občanů také proto, aby do jejích institucí přinesli své zkušenosti a pohled na věc,“ dodala Vicenová. V současnosti v evropských institucích pracuje na tisíc Čechů.

Výběrové řízení se bude skládat z verbálního a numerického testu a znalostního testu o historii a fungování Evropské unie. Tento počítačový test je možné absolvovat v České republice. Po splnění vstupních kritérií budou uchazeči s nejlepšími výsledky pozváni do Bruselu na písemné zkoušky, ve kterých se hodnotí schopnost vyjádřit se v mateřském a druhém úředním jazyce Evropské unie. Poslední fází jsou ústní pohovory. Téměř celé výběrové řízení je vedeno v angličtině, němčině nebo francouzštině. Jména úspěšných uchazečů jsou zanesena na rezervní seznam, ze kterého unijní instituce vybírají své zaměstnance. Nástupní plat úspěšného kandidáta je 4 190 eur měsíčně. Noví zaměstnanci mají také nárok na přídavky např. na domácnost, na děti, dále nárok na školní přídavky, na přídavky na život v cizí zemi a například na cestu domů. Daň z příjmu odvádí úředníci přímo do rozpočtu Evropské unie.

Evropský úřad pro výběr personálu byl založen v roce 2002 a svoji činnost zahájil v lednu 2003 v souvislosti s rozšířením unie v roce 2004. Zajišťuje rovnocenné zacházení a výběrové podmínky pro občany členských států a zároveň organizuje výběrová řízení pro všechny instituce a agentury EU. Největším odběratelem lidských zdrojů je Evropská komise, která zaměstnává 70 procent všech evropských úředníků. V současnosti úřad představuje jediné kontaktní místo pro občany EU, kteří se ucházejí o práci v evropských institucích.

Kontakt:
Zuzana Marková, Stálé zastoupení ČR při Evropské unii, zuzana_markova@mzv.cz , tel. +32 22139 202.
Martin Stašek, mluvčí Zastoupení Evropské komise v Praze, martin.stasek@ec.europa.eu , tel. +420 603 468 743.
Nick Heenan, komunikační úsek, Evropský úřad pro výběr personálu, nicholas.heenan@ec.europa.eu , +32 498 963 453.

Související