Pokud nejste osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, jste zaměstnancem a máte se zaměstnavatelem uzavřenu řádnou pracovní smlouvu, uplatní se ve vašem případě ustanovení § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), podle něhož zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Podle ustanovení § 67 zákoníku práce vám bude v takovém případě náležet při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Související