Koncem dubna jsem na webu objevil portál studentů UK, nazvaný UKáčko. První seznámení bylo stručné - chtěli po mě názor na zavedení "zápisného" na UK, které prosazuje vedení školy, které se předtím statečně bránilo jakémukoliv "školnému". Můj názor byl kritický, protože to považuji za pokrytecké a neefektivní. Pokud chceme vybírat od studentů peníze, pak za něco, co má pro ně hodnotu. A to je vzdělání, ne úřednický akt "zapsání". Možná ale, že vedení UK svým důrazem na "zapisování" (na rozdíl od "vzdělávání") na sebe prozradilo více, než chtělo.

V květnu se na UKáčku objevily další zajímavé články a především názor doktoranda filozofie na FF UK Lukáše Borovičky (Kafkův zámek existuje). Lukáš v něm popisuje své dojmy z návštěvy rektorátu UK v Celetné ulici. Protože jsem s tím místem měl také co do činění jako student i jako zaměstnanec UK, velmi s ním cítím. A mám hned návrh do diskuse o budoucnosti UK.

Celý rektorát, což je konglomerát budov mezi Celetnou ulící a Ovocným trhem - některé jsou historické, některé prostě jen ohyzdné - by se měl přebudovat na standardní kolej pro studenty UK a veškeré úřednictvo by se mělo odstěhovat někam pryč, třeba do Jinonic. Vsadím se, že pak by se peníze na novou budovu našly rychle...

Výhod by byla celá řada - Universita je především pro studenty, není důvod, proč by na takovém místě jako je Celetná měl být nudný úřad, koleje to místo oživí a studenti budou moci k univerzitě získat pevnější vztah. Za druhé, přesunem někam jinam by se zjistilo, že polovina zaměstnanců rektorátu je tam zřejmě ještě nejméně z 18. století a šok z přestěhování nemohou přežít. Tím by se ušetřilo a řada byrokratických procedur by sama zanikla, neboť nemají evidentně žádný jiný význam, než zaměstnávat tyto úředníky.

Související