Vzhledem k tomu, že ustanovení § 45 zákoníku práce upravuje možnost převedení zaměstnance na jinou práci nebo pracoviště a neřeší otázku možnosti ukončení pracovního poměru, a dále vzhledem k tomu, že zákoník práce nezná nic jako výpověď z pracovního poměru dohodou, učinil váš zaměstnavatel právní úkon, který je zcela nejasný, neurčitý a nesrozumitelný, což způsobuje jeho neplatnost.

Doporučovala bych vám zvolit postup, který zákoník práce stanoví pro případy neplatného rozvázání pracovního poměru, a sice oznámit zaměstnavateli písemně bez zbytečného odkladu, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. V případě, že poté nastoupíte k výkonu práce a zaměstnavatel vám na základě neplatné výpovědi bude v takovém výkonu bránit, takže nebudete moci pracovat, vzniká vám nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zákoník práce dále dává zaměstnanci právo domáhat se neplatnosti zrušení pracovního poměru ať už výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době či dohodou, žalobou u soudu. Pro její podání stanoví lhůtu dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr takovým rozvázáním skončit.

V případě, že váš zaměstnavatel nevezme tedy výpověď s vaším souhlasem zpět, zvažte podání žaloby na neplatnost zrušení pracovního poměru. Před tímto krokem vám ale určitě doporučuji konzultaci s právníkem.

Související