Česká nezaměstnanost se dostala na nejvyšší úroveň za poslední dva roky. Takovou míru jsme naposledy viděli v lednu 2007. To samo o sobě nevypadá tragicky, mezi dnešními čísly a čísly z roku 2007 ale existuje podstatný rozdíl. V roce 2007 jela česká ekonomika na plný plyn, počet volných pracovních míst se blížil 100 tisíc a stále rostl a nezaměstnanost vytrvale klesala. 

Dnes nezaměstnanost zaznamenává prudký nárůst a na pracovních úřadech je pouze 50 tisíc volných pracovních míst, tedy nejméně od roku 2004. O každé volné pracovní místo se pere již devět pracovníků. V polovině roku 2008 přitom ještě na jedno volné pracovní místo připadali necelí dva uchazeči o práci. Tempo zhoršování situace je podle všech měřítek velice rychlé.

I když největší vlnu propouštění máme pravděpodobně s přelomem roku a prvním kvartálem již  za sebou, nezaměstnanost asi bohužel poroste i v dalších měsících. Výkon české ekonomiky v tomto roce bude mizerný (-2%) a i oživení v roce 2010 bude relativně mírné (+2%). V minulosti při tom nezaměstnanost v Česku tradičně rostla ve chvílích, když ekonomika nepřekonala alespoň 3%ní růst . Nečekám proto výraznější zlepšení podmínek na trhu práce minimálně do konce tohoto roku.

Na druhé straně si nelze nevšimnout relativně slušné flexibility českého pracovního trhu. Nezaměstnanost podobně jako v USA nebo Británii roste na rozdíl od Německa nebo Itálie o poznání rychleji. To má v krátkém období především nevýhody - zaměstnanci rychleji a lehčeji přicházejí o práci, což má rychlý a negativní efekt na jejich spotřebu a hospodaření státní kasy. V delším období ale naopak vítězí  státy s flexibilním trhem práce - rychleji proběhne potřebná restrukturalizace, která je hnacím motorem budoucího růstu produktivity práce a zaměstnavatelé tam pak raději a rychleji začnou vytvářet nová pracovní místa.  

 

Související