Povinnost poskytnout přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut má zaměstnavatel přímo ze zákona. Zákon zároveň stanoví, že poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Jestliže máte ve smlouvě sjednanou pracovní dobu 8 hodin denně, pak má váš zaměstnavatel pravdu, a vaše doba strávená v práci se prodlouží o poskytnutou přestávku. Není ale vyloučeno, že si zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná délku pracovní doby tak, že přestávka na jídlo a oddech je již ve stanovené délce pracovní doby zahrnuta, i když správně by bylo v takovém případě uvést, že délka pracovní doby je 7,5 hodiny denně. Záleží tedy především na přesném znění ustanovení týkající se pracovní doby v pracovní smlouvě, případně ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, pokud na něj smlouva odkazuje.

V žádném případě se ale nejedná o novinku v právní úpravě, pokud tedy pro zaměstnavatele již nějakou dobu vykonáváte práci na základě stávající smlouvy v délce 7,5 hod. denně, a až nyní po vás zaměstnavatel chce prodloužení pracovní doby, je na důkladnější posouzení, za jakých podmínek s vámi byla pracovní smlouva uzavřena a zda se z dosavadního jednání zaměstnavatele dá usuzovat, že byl sjednán výkon práce v objemu 7,5 denně a mělo by tomu být tak i nadále. V této věci doporučuji se případně obrátit na právníka.

Související