Recese, propouštění pracovníků - takové doby nyní prožíváme. Je pochopitelné, že se v tomto čase zvláštní pozornost soustřeďuje na snižování nákladů a udržení se nad vodou. Tento pocit vede často k tomu, že manažeři začínají podceňovat řízení talentů a kariérní rozvoj svých pracovníků. Jaká je realita?

Studie britské konzultační společnosti Personnel Decisions International (PDI UK) identifikovala dramatické a v dlouhodobém výhledu potenciálně znepokojující přesuny v nejvyšších prioritách vedoucích pracovníků podniků. V prioritách vedoucích pracovníků se podle této studie talent management, který byl v roce 2006 jednou z vrcholových priorit, nyní propadl až na dno tohoto seznamu. Finanční tlak a potřeba osekat náklady jsou nyní citovány jako podnikové priority číslo jedna společně s řešením prudkého pokles na jejich trzích.

"Organizace by se měly ptát - chceme podnikat po recesi?" varuje v této souvislosti Simon Callow, generální ředitel PDI UK, společnosti věnující se školení a poradenství. "Pokud je odpovědí "ano", musí se společnosti zaměřit na vedoucí pracovníky, kteří je mohou provést turbulentními časy," dodává.

Toto "přihlouplé" pokrčování rameny nad řízením talentu a předstírání, že je to něco, o co je potřeba dělat si starosti až během dobrých časů se objevilo také ve výzkumu společnosti Robert Half International (www.rhi.com: The 30 Most Common Mistakes Managers Make in an Uncertain Economy). Rozeznává třicet nejběžnějších omylů, ke kterým manažeři směřují v době ekonomické nejistoty. Sedm níže uvedených je nejběžnějších:

Přesvědčení, že zaměstnanci nemohou zvládnout pravdu - Proč říkat pravdu? Důvodem je, pokud jste to předtím nedělali, že byste se nyní měli k zaměstnancům chovat jako k partnerům v podnikání, tvrdí poradenská firma. Je proto důležité, aby se hovořilo otevřeně o důsledcích recese na danou firmu a pomohlo se zaměstnancům pochopit, že mají některá opatření pod kontrolou.

Praktické věci, které můžete udělat by měly zahrnovat projednávání úkolů a problémů, které se objevují během posledního zpomalení růstu podniku, jak se mají věci kolem a kolem, a co se dá naučit z těchto zkušeností, radí poradci RHI.

Zacházení s lidmi tak, že by měli být vůbec rádi za možnost pracovat - Může být pravdou, že mnozí zaměstnanci se cítí šťastni, že mají stálé místo, ale to neznamená, že by manažeři měli ignorovat touhu svých zaměstnanců po pozitivním ocenění a podpoře kariéry, zdůrazňuje Robert Half.

Zejména špičkově výkonní pracovníci často vyžadují v době poklesu pozornost. Ve skutečnosti nejen pro jejich příspěvek firmě, ale i proto, že jsou přitažlivým cílem pro konkurenci.

Snaha svalovat vinu na nejvyšší vedení - Mnoho středních manažerů musí dnes svým lidem předávat špatné zprávy. V této situaci je lidsky přirozené nastínit nebo přinejmenším naznačit svému týmu, že by daný manažer věc udělal jinak, ale že nebyla možná volba.

I když to může z manažera dočasně sejmou odpovědnost, vysílá to pracovníkům signál, že je ve špatném spojení s vedením společnosti, který může vnést do řad zaměstnanců znepokojení, pokračuje Robert Half.

Namísto toho mnohem více dává smysl vyložit změny a příčiny, které se za nimi skrývají, včetně toho, jak firma chce zasáhnout, aby se dosáhlo zlepšení.

Nepožádání zaměstnanců o pomoc při rozšiřování vztahů se zákazníky - Je důležité požádat zaměstnance, aby přemýšleli o věcech, které mohou udělat, aby pomohli společnosti dosáhnout jejích podnikatelských cílů, je dalším z doporučení výzkumu.

Když je to vhodné, zapojte svůj tým do úsilí o rozjetí nového podnikání, hledání nových obchodních příležitostí. To může znamenat rozšíření vztahů s existujícími klienty stejně tak jako rozkrytí a uskutečnění nových možností.

Přetvoření práce na "mission impossible" - Zmrazení náboru lidí a utažený rozpočet často znamenají, že jedna osoba dělá práci za dva i více lidí. V takovém případě pomáhejte svým zaměstnancům určit, které projekty jsou pro misi firmy rozhodující.

Delegujte zbylé úkoly, přizvěte, pokud je to nutné, na dobu určitou odborníky nebo některé věci raději odložte - to vám pomůže vyhnout se sesypání vašich lidí, tvrdí zpráva.

Přesouvání zvláštní pozornosti z prvních linií - Záležitosti kolem služeb zákazníkovi jsou nesnadnější než kdykoli před tím. Děláte skutečně všechno možné, abyste zajistili, že vaši lidé v první linii mají správné postoje a vysílají správné zprávy? Pokud tito pracovníci udělají dojem, že jsou lhostejní, můžete ztratit jak budoucí tak současné zákazníky.

Čekání s vyzkoušením nových věcí - Dokonce i v nejistých časech může hraní si na jistotu mít opačný účinek. Pokud máte slibnou nabídku nových služeb nebo zákaznickou niku, které se chcete věnovat, nečekejte s aktivitou až na dobu nového vzestupu ekonomiky. Přijímáním dobře propočteného rizika můžete přeskočit konkurenci a vybojovat si dodatečný tok příjmů, doporučuje RHI.

"V dnešním podnikatelském prostředí jsou vedoucí pracovníci pod tlakem dosáhnout více a s menšími zdroji," říká šéf společnosti Robert Half International Max Messmer. "Dobrou zprávou je, že spousta věcí se dá naučit ze strategií manažerů, které využívali za minulé recese - a to jak z těch, které dobře fungovaly, tak i z těch, které selhaly," dodává.

Příkaz zajistit, aby se zaměstnanci - v těchto dnech dokonce ještě více - cítili zaangažováni a šli vstříc výzvám doby podtrhl i nedávný výzkum konzultační společnosti Watson Wyatt. Zjistil, že když jsou zaměstnanci vysoce zaangažováni, jejich společnosti se těší o 26 procent vyšší produktivitě, jsou méně rizikové z hlediska fluktuace a podstatně více přitahují špičkové talenty.

Takové organizace vykazují v posledních pěti letech také o 13 procent vyšší celkové výnosy pro akcionáře. Studie také upozornila na hodnotu plně angažovaných zaměstnanců uprostřed poklesu. Poukázala na to, že mají tendenci méně chybět v práci a tři čtvrtiny z nich překračovat očekávaný výkon. Jsou také vstřícnější k organizačním změnám a pružnější tváří v tvář všem změnám.

Shrnuto: všechny zmíněné výzkumy potvrzují, že manažeři - chtějí-li být úspěšní v době krize, ale i po ní - by neměli ochabovat v pozornosti vůči svým pracovníkům. Pochybení v této oblasti se může vymstít a tím i výrazně ovlivnit budoucí kariéru vedoucích pracovníků.

-FM-

Související