Vítězslav Bican je absolventem filosofie a politologie na Masarykově univerzitě a oboru Podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické. Během studia se zaměřoval především na finanční řízení podniku a teorii firmy.
Po působení na různých pozicích v oblasti jazykového a profesního vzdělávání se v roce 2007 stal výkonným ředitelem jazykové agentury Channel Crossings. Na této pozici je zodpovědný za rozvoj společnosti, její strategické a finanční řízení.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak tedy poznám kvalitní jazykovou školu? Děkuji.
Vítězslav Bican
Dobrý den, děkuji za tuto otázku a předem i za všechny ostatní. Jsem rád, že mohu dnešní odpoledne strávit tímto příjemným způsobem. Takže pojďme na to… Toto je velmi komplexní otázka, pokusím se odpovědět jednoduše. Existuje přirozeně několik kritérií, podle kterých se můžete řídit. Zcela jistě bych se podíval, zda je daná škola členem AJŠČR, tedy Asociace jazykových škol České republiky. Asociace sdružuje jazykové školy, které se zavázaly dodržovat vysoké standardy kvality výuky a servisu, od kvalifikace lektorů až po systém kontroly výuky přímo na hodinách. Toto je jedno z mála „tvrdých kritérií“, každá škola bude prohlašovat, že je kvalitní. Nebojte se proto v příslušné škole zeptat, měli by být schopni vám odpovědět bez velkého přemýšlení. Základem je systém vzdělávání lektorů prostřednictvím seminářů a školení od zkušených metodiků, lektorů a senior učitelů. Dále sem patří systém hospitací a některé školy nabízejí možnost ukázkových hodin.
Čtenářský dotaz
Jak se měří efektivita vzdělávání? Nabízí přímo vaše agentura nějaké nástroje?
Vítězslav Bican
Efektivitu každého vzdělávacího programu je třeba měřit v souvislosti s počátečním stavem. Jazyková škola Channel Crossings vyvinula tzv. personalizovaný jazykový audit, díky kterému na počátku studia každému studentovi zjistíme úroveň, směr, kterým se musí zaměřit při výuce, a určíme, za jakou dobu se může dostat na cílovou úroveň znalostí, například B1, nebo C1. Při auditu se testují všechny jazykové schopnosti, čtení, psaní, poslech a samozřejmě mluvení. Po stanovené době, například jednom školním roce, provedeme tento audit znovu a zjistíme posuny v jednotlivých schopnostech. Je však vhodné, aby tento audit prováděl nezávislý lektor-auditor.
Čtenářský dotaz
Doporučoval byste pro kvalitní výuku jazyka spíše české lektory nebo rodilé mluvčí?
Vítězslav Bican
Zde opravdu záleží na volbě samotného studenta. Naše zkušenosti a zkušenosti našich studentů s českými lektory jsou ale velmi pozitivní. Myslím, že kvalifikovaný český lektor s perfektní znalostí jazyka a se zkušeností z pobytu nebo zaměstnání v zahraničí je ideální volbou i pro pokročilé studenty. U rodilých mluvčí je zapotřebí klást důraz na lektorskou způsobilost, aby měli dostatečné pedagogické a didaktické vzdělání a nebylo jejich jedinou „kvalifikací“ to, že daný jazyk je jejich rodným.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, mám trošku osobní dotaz. Chodím několik měsíců na individuální jazykovou výuku a příjde mi že začínám stagnovat. Jak poznám že lektor je správný či mě vede správným směrem? Kord když je to cizinec ( indka )a česky nemluví?
Vítězslav Bican
Stagnace je nebezpečným jevem a je dobře, že si jej uvědomujete. Vaše lektorka by o tomto Vašem pocitu měla vědět a reagovat na něj, ať už změnou stylu výuky nebo probíraných témat. Důležité je, aby Vás výuka bavila. Ideální by bylo nastavit si spolu s lektorkou jasné vzdělávací cíle, například přípravu na nějakou jazykovou zkoušku a průběžně zkoušet vzorové testy, na kterých se ukáže, že se posouváte. Pokud na to lektorka nebude chtít přistoupit, dobrá jazyková škola by Vám měla být schopna vyučujícího změnit podle Vašich požadavků.
Čtenářský dotaz
V čem vidíte smysl jazykových zkoušek?
Vítězslav Bican
Jazykové zkoušky vidím primárně jako motivaci pro studenta, tedy jako výukový cíl, ke kterému kurz směřuje. Pro mnoho studentů bude důležitá také samotná certifikace, například kvůli studiu na vysoké škole nebo zaměstnání v zahraničí. Je-li ale zkouška motivací k dalšímu studiu, potom je důležité, aby příprava na ni neprobíhala pouze na základě zkoušení testových strategií. Z toho důvodu jsou vhodné zkoušky, které mají základ v tom, jak se jazyk reálně používá. V Channel Crossings proto doporučujeme zkoušky City & Guilds, které jsou založené na reálných jazykových situacích a přípravou na ně se student posouvá i ve své schopnosti domluvit se cizím jazykem.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, svého času jsem zaskakovala na SŠ jako učitelka cizího jazyka a vím, jak mi velmi chybělo pedagogické vzdělání nebo aspoň minimální průprava. Máte přehled, jaká je u nás úroveň vzdělávání učitelů jazyka? A co rodilí mluvčí, kteří mnohdy učí?
Vítězslav Bican
Úroveň vzdělávání lektorů cizích jazyků se stále zvyšuje a je to dobře. Zvyšuje se i úroveň pedagogických fakult, ale stále ještě nacházíme mezery v didaktické a metodické přípravě učitelů. Naštěstí již existuje mnoho „mimouniverzitních“ kurzů nebo seminářů, kde se mohou učitelé dále vzdělávat. Navíc každá jazyková škola by měla disponovat vlastním přístupem a pravidelně rozvíjet své lektorské týmu pomocí workshopů, školení nebo mentoringu. U rodilých mluvčí je to problematičtější, protože, jak jsem již říkal, často chtějí těžit z toho, že jazyk perfektně ovládají, ale jejich metodická výbava je slabší. Především s nimi je třeba pracovat systematičtěji.
Čtenářský dotaz
Dá se naučit jazyk jen pobytem v zemi, kde se jím hovoří? Nebo je dobré před cestou absolvovat jazykový kurz? Nebo kurz až po cestě? Díky za odpověď.
Vítězslav Bican
Zkušenosti u malých dětí a lidí, kteří například emigrovali bez znalosti jediného slova, ukazují, že to možné je. Ale při současných možnostech je rozhodně lepší absolvovat jazykovou přípravu před cestou do zahraničí. Mnoho zahraničních jazykových škol nabízí i kurzy pro začínající studenty, ale nejefektivnějším způsobem podle mne je absolvování jazykového kurzu v průběhu roku a po ukončení nějakého výukového cyklu absolvovat kurz v zemi, kde se jazykem mluví. Student si tak upevní nabyté znalosti, získá sebevědomí a naučí se používat jazyk v situacích, které na jazykovém kurzu nelze simulovat. Kurz po návratu může upevnit některé poznatky a úspěšně dotáhnout přípravu na jazykovou zkoušku.
Čtenářský dotaz
DObrý den, pociťuje vaše agentura současnou finanční krizi? A pokud ano, je to spíše v oblasti výuky, nebo překladatelských služeb? Pěkný den.
Vítězslav Bican
Současné období ekonomického útlumu se dotýká téměř všech oblastí a jazykové služby nejsou výjimkou. Pociťujeme podobné pohyby jako celý trh. V oblasti jazykové výuky často dochází k tomu, že firmy snižují své investice do rozvoje zaměstnanců nebo omezují zaměstnanecké benefity. Vždy se tedy s našimi partnery snažíme najít takové řešení, které jim pomůže snížit náklady (což bývá často rozhodnutí zahraničního vedení) a zároveň zachovat výuku. Její kompletní přerušení totiž způsobuje, že se jazyková úroveň studentů začne snižovat a celkový proces může být nakonec nákladnější. Naštěstí si hodně našich partnerů toto nebezpečí uvědomuje. V oblasti překladů a tlumočení závisí situace na oborech, jimiž se zabývají naši klienti. Pociťujeme například pokles poptávky od reklamních agentur, na druhé straně jistý nárůst od našich zákazníků z právnické sféry.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pane řediteli, zajímalo by mě, jak Vaše agentura vybírá spolupracovníky, ať už se jedná o lektory nebo překladatele a tlumočníky. Jaké musejí mít tito lidé předpoklady, aby pro agenturu mohli pracovat? Přeju pěkný den
Vítězslav Bican
První věcí, na kterou se soustředíme, je kvalifikace získaná univerzitním studiem, a to jak u lektorů, tak u překladatelů a tlumočníků. Jak Asociace jazykových škol ČR, tak překladatelská certifikace CEPRES:2007 pro Odborné poskytovatele překladatelských služeb vyžadují konkrétní stupeň vysokoškolského studia. Pro nás je ovšem stejně tak důležité, aby lektor nebo překladatel splňoval naše interní nároky, proto všichni uchazeči procházejí vícekolovým výběrovým řízením, jehož součástí je ukázková hodina před naším hlavním metodikem nebo testovací překlad zhodnocený interním překladatelem a dalším korektorem. Zajímá nás také pracovní historie uchazečů a jejich reference. Také Vám přeji pěkný den.
Čtenářský dotaz
Jaké jazyky ovládáte Vy sám:-)?
Vítězslav Bican
Já sám si užívám pozici studenta jazyků. Nezbytností v současné době je angličtina, kde se snažím neustále zlepšovat, protože komunikace s některými partnery probíhá výhradně anglicky. Snad mohu říci, že se slušně domluvím i německy, je to jazyk, který mi je velmi blízký. Bohužel s francouzštinou se dostávám do role věčného začátečníka, takže tam vidím velký prostor pro budoucnost :-)
Čtenářský dotaz
Dobrý den, prosím o radu: už asi pětkrát jsem začínala s agličtinou, ale stále jsem začátečníkem, kurzy byly vždy ukončeny buď mojí vinou (čas) nebo vinou lektora. Navíc už nejsem nejmladší. Jak se v takové situaci efektivně učit jazyk? Co e-learning? Děkuji.
Vítězslav Bican
Začnu od konce. E-learning v takové podobě, v jaké se s ním stále můžeme setkat, doporučuji pouze jako doplňkový prostředek ke standardní výuce. Nemyslím si, že je to samospásný nástroj, ale může být velmi užitečným pomocníkem při samostudiu. Aktivní výuka s lektorem, ať už formou individuální výuky nebo skupinového kurzu, je stále ještě základem. Jestliže byly některé kurzy ukončeny vinou lektora, rozhodně bych takovou situaci řešil se zástupci jazykové školy. Jestliže je to možné, doporučil bych Vám individuální výuku s lektorem, který bude obeznámen s Vaší situací a bude výuku vést podle toho. Navíc bude možné flexibilněji organizovat hodiny, pokud Vám například pracovní nebo rodinné povinnosti budou bránit v pevném harmonogramu.
Čtenářský dotaz
Zkoušky City & Guilds jsou jen pro angličtinu? Jaké zkoušky jsou třebas pro francouzštinu, ruštinu či španělštinu?
Vítězslav Bican
Ano, zkoušky City & Guilds jsou pouze pro angličtinu. Nejrozšířenější zkoušky z francouzštiny jsou DELF a DALF. Jedná se o mezinárodní diplomy vydávané francouzským ministerstvem školství. Tyto zkoušky je možné samozřejmě složit i České republice. Zkoušky ze španělštiny se jmenují podobně, jsou to zkoušky DELE a jsou opět uznávané mezinárodně a dostupné i v České republice. Oba typy zkoušek jsou navázané na úrovně Rady Evropy, francouzská zkouška DELF obsahuje úrovně A1-B2, DALF C1-C2, španělská zkouška DELE úrovně B1, B2 a C2. Co se týká ruštiny, tam je v České republice nejběžnější zkouškou Státní jazyková zkouška, která má úrovně „základní“ a „všeobecná“. Těmto zkouškám ale chybí mezinárodní uznání.
Čtenářský dotaz
Je možné zkoušky City&Giulds srovnávat s nejrozšířenější FCE?
Vítězslav Bican
Ano, rozhodně. Ve světě nejsou zkoušky City & Guilds méně rozšířené než FCE nebo jiné jazykové certifikáty. Pouze do České republiky přicházejí s jistým zpožděním. Mají ale silnou základnu v největší vzdělávací a certifikační instituci ve Velké Británii. Navíc jsou tyto zkoušky vytvořeny v souladu s úrovněmi Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky (vytvořeného Radou Evropy) a testují jazykové znalosti a dovednosti v přirozené komunikaci, v situacích týkajících se výkonu zaměstnání, studia i každodenního života. Písemnou a ústní část zkoušky lze skládat odděleně a na různých úrovních, což mnoha studentům může vyhovovat, jestliže se cítí v jedné oblasti silněji než v jiné. Channel Crossings tyto zkoušky již rok organizuje pro veřejnost a pro firemní klienty. Opravu a hodnocení provádějí zkušení metodici ve Velké Británii. Důležitou výhodou je také to, že termín zkoušek je možné objednávat na požádaní a není tak třeba čekat na pevně stanovené termíny. Bylo mi potěšením účastnit se této rozpravy, děkuji všem za otázky a přeji příjemné odpoledne.
Související