V mnoha firmách není stanovena strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů, nefunguje systém dlouhodobého hodnocení zaměstnanců apod. Mimo vzdělávání doporučuji volit právě další možnosti, které se před námi otevírají a firmě mohou přinést budoucí zisk a zefektivnění procesů. Většina firem se soustřeďuje na čerpání dotací hradících školení zaměstnanců, což je jistě v pořádku, ale je třeba vnímat tuto výzvu v širších souvislostech a poradit se s odborníky.
Když plošně naplánujeme kvantum školení, bude to budoucí žrout času a zaměstnanci nebudou moci pracovat a přinášet firmě finance. Doufejme, že nové znalosti převáží…
Doporučuji uvážlivě volit množství školení. Pokud firma nečerpala v minulosti podporu de minimis, má nárok během 3 let obdržet až 200 000 Eur. Pokud naplánujeme školení za plnou sumu pro firmu o třiceti zaměstnancích, asi se budeme mít co ohánět…

Jak tedy na to
1. Hned zezačátku se zamyslete nad tím, na kolik času můžete svoje zaměstnance měsíčně oželet. Pokud dospějete ke dvěma hodinám měsíčně, doporučuji o grant nežádat.
2. Uvažujte předem o tom, jestli v rámci některých školení nebude vhodnější vyškolit tzv. interní trenéry, kteří budou nadále předávat své zkušenosti v rámci firmy.
3. Pomocí získaných financí můžete například školení interních procesů zasadit do
e-learningu apod. Fantazii se ani zde meze nekladou a možností je všeobecně hodně.
4. V případě, že jako MSP obdržíte podporu na vámi zvolené aktivity, je nutné počítat s nutnou udržitelností výstupů těchto aktivit po dobu 3 let. Jde o to, aby investice do podniků byly dlouhodobé a bylo zabráněno tomu, aby byly EU fondy využívány pro získání nepatřičných výhod.
5. V rámci projektu předem přemýšlejte o harmonogramu školení a obsahu jednotlivých školených oblastí. V tomto musíte mít jasno již na začátku.
6. Při tvorbě projektu je třeba věnovat pozornost:
- Cílová skupina zaměstnanců je nad 50 a do 25 let
- Na projekt můžete získat až 100% finanční podporu
- Žadatelem může být malý, střední i velký podnik, mající právní subjektivitu a sídlo v ČR
- Výše finanční podpory projektu je minimálně 1 mil., maximálně 7 mil. Kč u regionálních a 2 mil., maximálně 15 mil. u neregionálních projektů.
7. Hlavním cílem podpory je:
- Zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků
- Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů
- Rovné příležitosti
- Posílení udržitelnosti pracovních míst
- Uplatňování pružných forem organizace práce

Osobně se domnívám, že výzva tohoto typu v tomto rozsahu se již nebude opakovat. Finance mají možnost získat jakkoli velké subjekty a krom jistých omezení mohou žádat firmy téměř ze všech oborů.

Bedřich Snášel, MSc, jednatel a majitel BooK s.r.o., absolvent magisterského studia na B.I.B.S., a.s., pracuje více než 13 let ve vzdělávání, poslední dva roky ve vlastní firmě se zaměřením na školení, grantové poradenství a překlady.

Související