Z nedostatku lidí se na trhu objevuje více kandidátů na volná místa a už to není pouze zaměstnanec, kdo si vybírá, ale i společnosti, které dříve musely dělat větší kompromisy v náborové oblasti. Co to může znamenat a přinést? Minimálně větší pokoru ze strany kandidátů, kteří dříve mohli vybírat z nepřeberného množství nabídek a ne vždy se chovali profesionálně a velmi často jim právě pokora chyběla. Od revoluce jsme takový to stav nezažili a je to pro nás nová éra. Začíná se vybalancovávat nabídka s poptávkou, i když v tuto chvíli se může zdát, že poptávka o zaměstnání převažuje nad nabídkou pracovních míst. Předpokládám, že tento trend přinese větší profesionalitu na trhu práce. Připadne více relevantnějších kandidátů na jedno místo, vznikne větší konkurence mezi kandidáty, všichni se budou muset snažit o co nejlepší prezentaci a následně pak podávat stabilně větší výkony. Protože s pocitem, že mi na záda dýchá deset dalších kvalitních kandidátů a jsem jednodušeji nahraditelný, je „motivace“ k výkonu větší. Na druhou stranu firmy budou muset zkvalitnit interní náborové procesy, aby se lépe orientovaly v došlých reakcích z inzerce, aby lépe komunikovaly a zadávaly požadavky personálním agenturám. V novém pojetí strategie se budou firmy muset zamyslet a přehodnotit firemní struktury s důrazem na menší hierarchii a větší flexibilitu a přizpůsobivost změnám na trhu.

Jak tento vývoj zahýbal se sektorem agentur na trhu? Nutno podotknout, že na našem trhu se živí v tomto oboru stovky firem od “garážových one-man show“, kteří zpravidla kazí úroveň těchto služeb, až po velké nadnárodní firmy. Od loňského roku spadla poptávka po službách agentur dle našeho interního průzkumu až o 30 %. Firmy doposud využívající agentury vyhlásily stop stav novým zaměstnancům, a nebo alespoň využily interních zdrojů a přímé personální inzerce k doplnění týmu.

Agentury se dělí podle toho, na jaký typ náboru i na jaké pozice se zaměřují, obecně na tři typy: agentury pronajímající pracovníky tzv. přímou pracovní sílu (jedná se většinou o dělnické pozice), agentury recruitmentského tipy obsazující pozice středního managementu výběrem z databáze či inzerce, a tzv. headhunterské agentury, zabývající přímým oslovením kandidátů na top manažerských pozicích.

Největší dopad má současný ekonomický vývoj na trhu na recruitmentové agentury, kde se poptávka snížila až o 40 %. Headhunteři také zaznamenali dočasný pokles zakázek, avšak s rostoucí nejistotou na trhu, vyvolanou zvláště „krizovou“ intenzivní mediální kampaní, se jejich počet opět zvyšuje. Roste totiž poptávka po manažerech nového typu, kteří jsou schopni rychle reagovat na změnu, zredukovat náklady a ještě firmě dát vizi a strategii, která se za pochodu musí přizpůsobovat vnějšímu prostředí. Nejvíce zaznamenáváme poptávku po obchodních manažerech a finančních ředitelích. Naopak velmi klesla poptávka po zaměstnancích v automobilovém a příbuzném průmyslu a výrobě, zatímco v oblasti rychloobrátkového (potravinářského především) zboží je poptávka stále poměrně vysoká. V bankovnictví, službách i telekomunikacích jsme také zaznamenali pokles poptávky po nových zaměstnancích. Oblast, která se stále jeví jako krizí nezasažená, je státní správa. Státní úředník si dosud nevšiml, že se něco děje na trhu. Jde přeci o „teplá místa“ dotovaná z daňových poplatníků, tedy o jistotu. Zde bude záležet na politické vůli našich vůdců něco měnit. A to se zatím moc neděje, i přes různé občasné proklamace o nutnosti ztenčení a zefektivnění státní správy.

Prognózy vývoje pracovního trhu jsou různorodé, ale nejvíce se kloním k názoru, že se ještě bude propouštět a budou se redukovat náklady v průběhu tohoto a začátkem příštího roku. Některé firmy redukují své zaměstnance i z důvodů přezaměstnanosti, kterou se v dobách konjunktury nemusely zabývat. Dnes je však ideální příležitost to udělat a propouštění se setkává s daleko menším odporem, protože celosvětová krize je poměrně silný argument. Vždyť přeci všichni redukují, proč ne my? Vidiny lepších zítřků, domnívám se, se dočkáme až v polovině příštího roku. Všeobecně si myslím, že, jak se říká, co nás nezabije, to nás posílí a že trocha „ zamyšlení nad působením firmy a role zaměstnance v ní“ není nikdy na škodu.

Barbora Tomšovská je absolventkou Sheffield Hallam University, kde získala titul MBA. V oblasti personalistiky se pohybuje více než patnáct let. V roce 2004 založila personálně poradenskou společnost Touchdown.

 

 

Touchdown se zaměřuje především na Executive Search a recruitment, ale poskytuje celou řadu poradenských služeb souvisejících s náborem a rozvojem zaměstnanců, dále se věnuje například personálním auditům či koučování manažerů.

Související