Člověk má sice v povaze „zakódovánu“ jakousi touhu po smečce, ale sociální sítě tomu dodávají masový charakter. Těžko by se hledalo v historii něco, co by podobně přelomovým způsobem hromadně oslovovalo a spojovalo lidi tak, jako sociální sítě. Snad jen pánové Guttenberg svým vynálezem knihtisku a Majorana svým vynálezem bezdrátového přenosu zvuku.

V současnosti je penetrace internetem v Evropské unii odhadovaná na zhruba 60 % a mít účet na některém z projektů patřícím do rodiny sociálních sítí je pomalu stejná samozřejmost jako mít mobilní telefon či e-mail. Lidé pomocí těchto projektů mohou sdílet své názory, informace o sobě, a fungují tak v podstatě jako „výkladní skříň“ osobnosti. U někoho působí skromně, u jiného je tajnůstkářská a u dalšího množstvím zveřejněných údajů může připomínat výlohu v centru Reeperbahnu. A právě díky tomu se sociální sítě stávají Bonanzou pro všemožné marketingové kampaně.

Stejně jako se v sociálních sítích skrývá velký potenciál pro reklamní agentury, je v nich i dostatek prostoru pro oslovení poměrně širokého spektra potenciálních zaměstnanců.  

Zaměříme se na tři největší představitele sociálních sítí: na Linkedin, Facebook a Second Life.
Lokální projekty typu Libimseti a Lide.cz můžeme s klidným srdcem přeskočit, protože víc než potřeby personalistů splňují tyto servery požadavky teenagerů vyhledávajících nové přátele.
Dá se říci, že každý ze jmenovaných serverů prezentuje jiný typ nabídky. Máme tady Supermarket, kde přímo vybíráme zboží, Tržnici, kde vyvoláváním upozorňujeme na naši nabídku a Virtuální náborovou kancelář, která představuje reálné služby s možností využití on-line. Pojďme se blíže seznámit s tím, který je který.  

1. Supermarket
Tomuto typu sociální sítě je nejblíže projekt Linkedin.com. Ten je již svou podstatou zaměřený na prezentaci svých profesních znalostí a dovedností, vzdělání, titulů, kariérní historie apod. Hledáte manažery či obchodní zástupce a chcete si vybírat podle dosaženého vzdělaní? Nebo vás zajímá člověk s praxí z konkrétní firmy? Pak hledejte na Linkedinu! Kontaktujte vyhlédnutou oběť, nabízejte, přetahujte a přeplácejte. Pro přímé hledání a kontaktování konkrétních lidí nemá Linkedin ve světě sociálních sítí konkurenci. Koneckonců, možnost ukázat, co všechno umíte a co jste dokázal, je u naprosté většiny uživatelů důvodem existence jejich osobní vizitky. Řada uživatelů Liknedin čeká na to, že jednoho dne najdou ve své virtuální schránce vysněnou nabídku snů.

2. Tržnice
Do této sekce patří, jak jinak, projekt Facebook. Samozřejmě zde můžete použít podobné způsoby hledání jako v případě Linkedinu, navíc však můžete při výběru zohlednit mnoho podružných informací. Jedním z nich je například příslušnost k různým zájmovým skupinám, která napoví o vyhlédnuté „oběti“ mnohé. Vyhledávání však také budete mít ztížené, a to možností zobrazení profilu jen „prověřeným“ lidem, kterou valná většina uživatelů používá. Na druhou stranu ale máte možnost oslovit poměrně široké spektrum lidí pomocí základního principu sdílení informací mezi přáteli, protože to, co nasdílíte na „zeď“ svým přátelům, uvidí také jejich přátelé. Pokud vaše informace, například poptávka po konkrétním člověku na konkrétní pozici, tyto lidi zaujme, pošlou takovou informaci dál. Principem to připomíná starou dětskou hru na tichou poštu. Další možnost je prezentace pracovních nabídek formou vývěsky. V tomto případě se stanete tzv. vyvolávačem, kdy se snažíte zaujmout co nejširší okruh uživatelů.

3. Virtuální náborová kancelář
Možnost využít služeb virtuální náborové kanceláře Vám nabízí projekt Second life. Z našich tří typů sociálních sítí je Second life prozatím nejméně navštěvovaný, ale to, co ztrácí na počtu uživatelů, dohání originalitou a zájmem reálných společností. Jde o virtuální svět se vším všudy. Jste ve skutečném světě klíčovým manažerem nadnárodní korporace, ale v dětství jste toužili být popelářem? V Second life si svůj sen můžete splnit. Ač může zdání klamat, zdaleka nejde jen o nějakou on-line hru, ale je to svým způsobem grafická nástavba na dalším produktu sociálních sítí. Tento svět je brán natolik vážně, že si v něm své virtuální pobočky otevírají reálné firmy. Můžete zde navštívit virtuální obchodní dům firmy Baťa, pobočku Raiffeisenbank, vybrat si virtuální peníze z reálného konta pomocí virtuálního bankomatu a spoustu dalších. Potenciál tohoto světa začínají využívat firmy i jako zdroj pracovních sil. Můžete zde například navštívit virtuální náborovou kancelář firmy IBM a ucházet se v ní při pohovoru o reálné pracovní místo v reálném světě. Otevřít si svou vlastní kancelář nebo prezentovat své nabídky je možná pro každého. Pouze na rozdíl od předchozích projektů je to běh na delší trať. Ale to ani jinak ve virtuální verzi reálného života jinak nejde.

Svět sociálních sítí je vzhledem ke svému mládí stále otevřený dalším a dalším možnostem. Každý z těchto projektů je jiný, jinak zaměřený a na každém najdete jinou část spektra oslovitelných lidí. Na serveru Linkedin pravděpodobně najdete větší množství manažerů než manuálně pracujících, na síti Faebook pro změnu můžete hledat především mladší, kreativně a na zábavu zaměřené lidi a na Second life lidi technicky a počítačově zdatné. Řádově jde o statisíce uživatelů, tedy o zlatý důl lidských zdrojů. Hromady potenciálních zaměstnanců můžete, s trochou nadsázky, přehazovat lopatou. Na druhou stranu, tento svět není samospasitelný. Nemůžete počítat s tím, že všichni čekají jen na vaše nabídky. Záleží především na vás – na vaší nabídce a schopnosti zaujmout, oslovit a získat vyhlédnutého kandidáta.

Markéta Švedová se po ekonomických studiích věnovala profesní praxi v sektoru FMCG, kdy pracovala na středních a vyšších management pozicích u nadnárodních potravinářských a drogistických společností se zodpovědností za obchod a obchodní tým. V roce 2000 ji headhunteři "ulovili" do svých řad a od té doby se věnuje personalistice a HR poradenství


Recruit CZ (www.recruit.cz) je headhunterská společnost, která nabízí služby executive search, zajišťuje recruitment všech úrovní napříč hlavními sektory naší ekonomiky, vede projekty outplacementu (www.outplacement-services.cz) a kariérního koučinku a spravuje přední český pracovní inzertní portál Online Práce (www.onlineprace.cz) .
Související