Firmy mají možnost uspořit na HR kromě propouštění a stop stavů v náborech nových zaměstnanců i dalšími škrty v rozpočtu v této oblasti, a to díky tomu, že krize je dočasná a některé výdaje se mohou krátkodobě omezit, aniž by to výrazně zasáhlo fungování firmy.

Podle odborníků do České republiky a její ekonomiky ještě krize plně nedolehla, ale přesto některé projevy již můžeme pozorovat. V žádném případě není důvod podléhat hromadné panice, ale připravit si úsporná řešení, která firmě pomohou přestát hubenější měsíce, bez toho že by se výrazně omezil její provoz. Tato preventivní opatření jsou dočasná, a tedy se s nimi i tak má pracovat. Uvážlivě připravit firmu na úsporné fungování ve všech jejích složkách. Jednou z nich je i human resource.

Omezení počtu pracovních míst

Omezení investic se v současné době týká především náboru nových pracovníků a počtu stávajících pracovních míst. Situace je taková, že nejjistější pozici mají zaměstnanci na středních postech, nejvíce se propouštějí řadoví pracovníci profesí s nižším vzděláním a zároveň vrcholový management. Není to takový paradox, jak se na první pohled může zdát. Firma v jistém úhlu pohledu v pasivním stavu může omezit nízké pozice, které se při opětném zvýšení výroby dají poměrně snadno nahradit, a vzhledem k tomu, že se v nejbližší době s ohledem na současnou celosvětovou situaci neplánují investice do rozšiřování a vývoje, v této fázi nepotřebuje ani top management – ve své podstatě stačí, aby na tato místa byli dosazeni lidé, kteří umí udržet stávající chod a náklady na ně jsou mnohem nižší. Jestliže si chce firma ještě více pojistit to, že recesi přečká s minimálními ztrátami, má možnost zavést další dočasná opatření, která přinesou úspory.

Další úspory v oblasti HR

Zaměřit se na lidské zdroje lze i jiným způsobem než jen omezováním pracovních pozic. Ty si nejlépe udrží loajální zaměstnanci, kteří pracují v jedné firmě co nejdelší dobu. Zaměstnanci si toto uvědomují, jak je vidět ze snižující se fluktuace. I stálých a loajálních pracovníků, kteří o své místo nepřijdou, se ale opatření dotknou a pocítí to na své výplatní pásce. Avšak výzkumy ukazují, že se lidé nemají obávat úplného zmrazení platů, půjde jen o dočasné zpomalení růstu průměrných mezd.

Další položka, která se dotkne zaměstnanců a jejich konta, je možné krácení nebo dočasné přerušení vyplácení benefitů, odměn a prémií. U těch, kteří mají přímá procenta z prodeje, vyplyne toto ze situace, snižuje se poptávka, sníží se i příjmy. Ostatní mohou tato opatření očekávat od vedení firem, které tím mohou uspořit nemalé finance. Zaměstnavatel by ovšem měl citlivě vysvětlit situaci zaměstnancům, s tím aspektem, že tento postup i jim dává určitou jistotu, že o svou práci nepřijdou.

Omezit výdaje, které se přímo dotýkají zaměstnanců, lze dále v oblasti dalších benefitů, jako jsou příspěvky na důchodové pojištění, životní pojištění, zdravotní a relaxační pobyty, příspěvky na dovolenou, sportovní aktivity, kulturní programy a podobně. Na tento postup nelze pohlížet tak, že firma ztrácí na zaměstnavatelské atraktivitě, ale tak, že takto se chová firma, která se o své zaměstnance dokáže postarat za každé situace. Zde musí zaměstnavatel plně využít svých soft skills a nevyvolávat zbytečně mezi zaměstnanci napjatou atmosféru.

Efektivní řešení v případě, že chce firma udržet své kvalitní zaměstnance, ale potřebuje omezit výdaje, je obsadit nižší posty těmi, co zaujímají posty vyšší. Špičkoví pracovníci se hledají náročněji, delší dobu a jejich zaškolení je výrazně dražší než těch na nižších či středních pozicích. Toto dočasné opatření může přinést výhody oběma stranám, zaměstnanec má jistotu pracovního místa a zaměstnavatel neztratí ani zaměstnance, ani investice, které do nich vložil, a navíc ušetří na přijímání nových pracovních sil.

Jen nutné investice

V rámci fungování firmy, jejího běžného provozu a rozvíjení dovedností je možné omezit investice do nového vybavení a modernizace firmy, služební cesty, zvláště letecké, nahradit internetovou konferencí. Odložit nebo realizovat v nízkonákladové formě se dají i jednorázové či pravidelné kongresy. Na určitý čas pozastavit další školení a vzdělávání personálu, stejně tak oblíbené a právem řečeno efektivní teambuildingy, lze transformovat do méně nákladných podob a situovat přímo do sídla firmy – tedy bez pronájmu sálu, platby ubytování a částečně stravování zaměstnanců a výdajů na další aktivity s teambuildingem spojené. Náklady na firemní benefity v podobě různých rautů, snídaní, večeří nebo oblíbených celofiremních her, lze v podstatě plně z rozpočtu vyškrtnout, firma tím na oplátku nabízí silnější zázemí a možná i uvolněnější atmosféru s vidinou jistoty pro své zaměstnance.

Nejen stálí zaměstnanci, ale také outsourcing

V přehledu možných úspor je možné se podívat nejen na své interní zaměstnance, ale také na externí, nebo na celé outsourcované oblasti. Co by firmám dočasně nemělo příliš uškodit, jsou částečná omezení investic do PR a reklamy, vytvářející a udržující image buď přímo firmy, nebo jejích produktů. Omezit svou prezentaci, odložit tvorbu nových webových stránek, anebo je zprovoznit v základní variantě a na rozšířenou je pouze připravit. Neinvestovat do reklamy vůbec, není pro firmu lukrativní. Musíme si uvědomit, že trh se nezastavil, pouze částečně omezil. Avšak jistý čas je možné spoléhat na svou předchozí prezentaci a sílu setrvačnosti. Otázkou zůstává, do jaké míry tyto investice omezit, abychom uměle neprohlubovali hospodářský pokles a nedostali se do bludného kruhu, ve kterém každý šetří na svých investicích, jež živí jiné firmy, a zpětná reakce bude ta, že budeme muset snižovat další náklady. Této kontraproduktivitě by se měl každý zaměstnavatel snažit vyhnout. Podobná situace nastává i v oblasti inovací, a to ve všech složkách firemního fungování. Tím, že se inovace zastaví, firma ztrácí na své konkurenceschopnosti, ale jako dočasné řešení může posloužit k tomu, aby za čas bylo vůbec co rozvíjet.

Jak se přesně zachovat v současné situaci ekonomické krize, není lehký úkol. Pečlivě zvážit všechny možnosti a svou firmu a zaměstnance zaopatřit tak, aby měli největší možnou jistotu co nejmenších ztrát. Vzhledem k tomu, že si ani odborníci netroufají předvídat, jak přesně bude probíhat recese v naší zemi ve své plné síle, dohady se pohybují na širokém poli možností, je důležité nepropadat všeobecné panice, ale s klidnou hlavou vytvořit jisté rezervy a záruky. Odložit nebo dočasně zrušit vše, co je možné, nedopřávat si luxus, a tím zajistit standard. Zároveň se snažit zůstat konkurenceschopnými a s některými opatřeními nakládat velmi opatrně, například s odchodem klíčových lidí. Krize je opravdu jen dočasná záležitost a nejde jen o to ji přestát, ale také pokud možno v rámci ní a hlavně po ní naplno prosperovat. Některá omezení investic by mohly vést ke kontraproduktivitě. I když je dobré omezit náklady na vzdělávání, možná by stálo za to investovat do koučinku zaměřeného na dobu současné krize. Jeden příklad toho, jak se i v době ekonomické krize dá flexibilní reakcí na současnou situaci prosperovat

Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower ČR, je absolventkou filozofické fakulty UK, obor český a francouzský jazyk, literatura. Získala titul DESS (francouzská obdoba MBA) na univerzitě v Lille ve Francie a na VŠE Praha. Od poloviny roku 2001 působí jako generální ředitelka Manpower Česká republika. Od října 2007 je zodpovědná i za aktivity Manpower na Slovensku. Je zakládající členkou a v současné viceprezidentkou Asociace poskytovatelů personálních služeb – APPS, sdružující největší personální a pracovní agentury. Asociace se významně podílí na změně legislativy pracovního práva směrem k větší otevřenosti a flexibilitě.

Manpower Inc. je jedna z předních světových společností v oblasti personálních služeb. V České republice se Manpower každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro 4500 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2007, díky své síti 28 poboček, Manpower našel pro 800 klientů 12000 nových spolupracovníků.

Související