V daném případě přítelkyně nárok na odstupné nemá - výpověď podala sama, tj. nevztahuje se na ni ustanovení § 67 zákoníku práce, které vymezuje případy, ve kterých zaměstnanci odstupné náleží (v této souvislosti je vhodné zmínit, že odstupné je určitou formou kompenzace zaměstnanci za ztrátu pracovního poměru, které v žádném případě nemá "automatickou“ povahu a nemá místo tam, kde důvod skončení pracovního poměru leží na straně zaměstnance, nikoliv na straně zaměstnavatele).

Neochota zaměstnavatele promítnout zvýšení mzdy po skončení zkušební doby do textu samotné pracovní smlouvy bohužel již od počátku zřetelně signalizuje neochotu zaměstnavatele takový krok provést - lze tedy bezvýhradně doporučit, aby všechna ujednání, na kterých obě strany pracovní smlouvy trvají, byla do písemného textu pracovní smlouvy promítnuta od samotného vzniku, případně od okamžiku, kdy se obě strany na změně pracovní smlouvy dohodnou (podotýkám, že takovou změnu je nutno provést písemně, viz § 40 odst. 1 zákoníku práce).

Související