Měřítkem pro jejich přínos je především: přidaná hodnota pro jejich podnik; vliv na podnikatelské výsledky; osobní přínos pro podnik a jeho image; dlouhodobý přínos pro profesi rozvoje lidských zdrojů; přínos pro společnost; inovativnost.

Soutěžní projekt lze zařadit do jedné z následujících kategorií:
1. kategorie Projekty podávané komerčními subjekty

2. kategorie Projekty podávané neziskovými organizacemi (úřady veřejné správy, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace)

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv právní subjekt na území České republiky, který splňuje následující kritéria:
- Společnost nemá rozvoj lidských zdrojů a poradenství v této oblasti jako předmět svého podnikání.

- Společnost realizovala v oblasti rozvoje lidských zdrojů projekt, jehož výstupy nejsou starší než 12 měsíců. Nominovaný projekt nemusí být kompletně dokončený, ale musí být ve formě "work-in-progress“.

- Společnost je ochotna poskytnout podrobné informace o projektu a zveřejnit jeho výsledky prostřednictvím mediálních kanálů ČSRLZ.

Soutěžní projekty zasílejte v elektronické podobě do 2. listopadu 2009 na e-mailovou adresu zita.lara@hrforum.cz. Odborná porota složená z top manažerů a předních specialistů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vybere do 9. listopadu 2009 tři finalisty. Vybrané projekty budou prezentovány na výroční konferenci ČSRLZ (Inspirace aneb 12 tipů od 12 profesionálů - II. část). Ze tří prezentovaných projektů vyberou účastníci konference volbou vítězný projekt.
Vyhlášení vítězů "HREA Excellence Award 2009“ se uskuteční 19. listopadu 2009 na společenském večeru výroční konference ČSRLZ.

Související