říkala moje babička. Ani opraváři elektrických zařízení se nezavděčí. Když by zanedbali preventivní údržbu a vypadla dodávka elektřiny, to by byl oheň na střeše. Když však vypnou proud po předchozím řádném ohlášení, hned je obchodníci žalují, že přišli o výdělek.

 

Obchodníci z Havlíčkova Brodu si právě stěžují na ČEZ, že jim kvůli revizi trafostanice údajně způsobil ztráty za statisíce korun. Jsou přesvědčeni, že se revize měla udělat o víkendu, kdy nemají otevřeno, a ne v první pracovní den, navíc v turistické sezóně.

 

Lze však najít řešení, které by se nikoho nedotklo? Bohužel nejde, ani při sebelepší vůli. I elektrická distribuční zařízení, tedy dráty, transformátory, je třeba pravidelně udržovat, aby místo předem ohlášených vypnutí nenastávala ta neplánovaná, která se dotknou zákazníka ještě více a povětšinou na delší čas. Každý jistě ví, že preventivní údržba je mnohem efektivnější než odstraňování budoucích poruch vzniklých v důsledku jejího zanedbání. Stále přece jde jen o techniku.

 

Pokud to jde, používá se technika práce pod napětím, kdy speciálně vycvičení pracovníci revidují a opravují zařízení za plného provozu. S využitím speciálních pomůcek se třeba přímo dotýkají vodičů pod proudem. Není asi třeba zdůrazňovat, jak precizní musí být jejich postupy. Ale tuto metodu jde využít jen ve speciálních případech.Další možností, kterou umožňuje dobře propojená a „prosíťovaná“ česká distribuční soustava, je připojení odběrných míst z jiné větve sítě, než na které se právě pracuje. Ani to však není možné vždy. 

 

Jen na distribučním území  ČEZ (západní, severní, východní a střední Čechy a severní Morava), nepočítám další distributory E.On v jižních Čechách a na jižní Moravě a PRE v Praze, se staráme o 154 tisíc kilometrů vedení, což by téměř 4krát obkroužilo Zemi. Dále o více než 2 miliony sloupů a na 50 tisíc transformátorů. Abychom udrželi co největší bezporuchovost zařízení, provedeme ročně na 19 tisíc plánovaných vypnutí - to je více než 50 denně(!). Při tomto počtu si jistě umíte představit, že  musíme využít všechny dny, které rok nabízí, tedy i víkendy. V noci, s ohledem na bezpečnost, se tyto práce minimalizují.

 

Obchodníci z Havlíčkova Brodu vidí řešení ve víkendech. I o víkendech pracujeme, v energetice jsme na nepřetržitý provoz zvyklí. Pak ale zase lamentují lidé doma, že po pracovním týdnu si chtějí nerušeně odpočinout, využít všech vymožeností svých elektrifikovaných domácností,  a proč tedy revize neprovádíme jen o pracovních dnech. Nezavděčíme se.

 

A to nemluvím o tom, že přerušení dodávky elektřiny v dané lokalitě musí často navazovat na další činnosti i možnosti mnoha dodavatelských firem, které na nezbytných udržovacích pracech spolupracují.

 

Chápu potíže, které přerušením dodávky elektřiny vznikají. Při plánování prací bereme ohled i na očekávané akce v regionu, jako jsou slavnosti, poutě atd.  Ale vyjít vstříc všem nejde. Jediné co můžeme udělat je, že se snažíme o vypnutí informovat danou lokalitu dříve, než je zákonem daných 15 dní.

 

Chci tedy i do budoucna požádat zákazníky o pochopení a toleranci, protože vypínání a údržba zařízení je  konec konců v zájmu nás všech. Nás jako dodavatele i vás jako zákazníků.

 

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

Související