V O2 počáteční týdny našich nových kolegů rozhodně nepodceňujeme a věnujeme se jim už od prvního dne. Propracovaný proces adaptace, který umožňuje novým zaměstnancům jejich rychlé začlenění do firmy, týmu i pracovního procesu, je bezpochyby prvním krokem vedoucím k jejich určité „výchově“ a zejména stabilizaci. Tu dříve či později ocení nejen samotný nováček, ale i jeho nadřízený a firma vůbec.

Vlastníkem „procesu adaptace“ je ale vždy sám nastupující zaměstnanec. Úspěch tedy závisí hlavně na něm. A pak samozřejmě i na jeho nadřízeném, který hraje klíčovou roli - stejně jako průběžné hodnocení adaptačního procesu a poskytnutí si vzájemné zpětné vazby. 

Proces přijímání

Přijetí zaměstnance představuje řadu procedur následujících poté, co vybraný uchazeč akceptuje nabídku zaměstnání v O2. Jedná se hlavně o podepsání pracovní smlouvy, pořízení mzdového a evidenčního listu a další formální náležitosti, které zajišťuje personální útvar. Významnou úlohu hraje nadřízený nového zaměstnance, který pomocí nástupních systémů definuje vše potřebné. Těmito procedurami však přijetí zaměstnance nekončí. Nováček vstupuje do procesu adaptace - personální útvar jej předává do péče útvaru vzdělávání.

Connecting Day

Úvodní adaptační školení s tímto názvem absolvují všichni nováčci bez rozdílu, aby získali maximum základních informací důležitých pro první dny a týdny ve společnosti. Dozví se vše podstatné o firmě, firemní kultuře, strategii, řízení výkonu a jeho hodnocení, můžou navázat první pracovní kontakty. Pomáhá jim v tom úvodní představování formou hry „představ ostatním svého kolegu“. Po krátké výměně informací ve dvojicích přichází vzájemné představování. O každém nováčkovi se tak všichni dozví nejen jeho pracovní zařazení, ale i řadu dalších osobních zajímavostí. Na pomoc v prvních dnech si účastníci Connecting Day odnesou krátký manuál s praktickými informacemi, které mají k dispozici i na intranetu:

- Základní pracovní podmínky
- Nemoc, pracovní neschopnost a dovolená
- Možnosti stravovaní a občerstvení
- Firemní pravidla
- Kde je moje pracovní místo
- Jak zprovoznit svůj počítač 
- Jak se připojit do firemní sítě, odeslat e-mail, tisknout a kopírovat, telefonovat
- Kde a jak zaparkovat
- Jak se oblékat
- Absolvování zákonných a dalších povinných školení

Adaptační kolečko OnBoarding Tour

Málokterý nováček si před nástupem do O2 dokáže představit reálné rozměry společnosti naší velikosti. Možností navštívit místa ve firmě, která mají s prací dotyčného nováčka souvislost, chceme podpořit rychlejší orientaci, získání představy o širších souvislostech a dopadech jeho práce na výsledný úspěch celé firmy. OnBoarding Tour tedy novému zaměstnanci umožní:

- Seznámení s interními „dodavateli“ a „zákazníky“ jeho práce 
- Zjistit, jaký dopad na koncového zákazníka TO2 má jeho práce 
- Seznámit se s kolegy z jiných útvarů a začít si tvořit „lidskou síť“.

Manuál pro nováčka a jeho nadřízeného KdeCoJak zařídit

Každý nováček a jeho nadřízený dostávají jednoduchou brožurku se strukturovanými informacemi, kde mají bod za bodem rozepsané všechny potřebné kroky k úspěšnému zvládnutí adaptace. V brožurce nováčka jsou stanoveny veškeré úkoly pro úspěšnou adaptaci vždy s informací KdoKdeJak. Podobným stylem je koncipována brožurka pro nadřízeného, která navíc ještě připomíná, co je potřeba učinit před nástupem nového kolegy.

Profesní školení

Základní povinností každého nového zaměstnance je úspěšné zvládnutí tzv. zákonných školení. Následuje profesní trénink podle pracovní pozice. V útvarech prodeje a péče o zákazníky jde o speciální, často několikatýdenní produktový trénink realizovaný interními trenéry, který ukončí závěrečný test. V ostatních jednotkách je profesní trénink realizován individuálně.

Adaptační cíle

Během adaptační = zkušební doby se nováček zapracovává, seznamuje s firmou a svou prací. Manažer proto sleduje jeho aktivity a pomáhá mu s rychlou adaptací na novou pracovní pozici. Proto společně po nástupu stanovují nováčkovi adaptační cíle. Po uplynutí zkušební doby manažer období adaptace, tzn. stanovené cíle, vyhodnotí a dohodne se se zaměstnancem na pokračování, případně skončení pracovního poměru. Pokud ve firmě zůstává, manažer mu nastaví výkonové cíle na další hodnotící období.

Názory nováčků

Nic není dokonalé. Ani náš adaptační proces. Proto se každých šest měsíců ptáme našich nových kolegů prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku mimo jiné, jak je manažer a kolegové přivítali, zda měli vše potřebné od počátku k dispozici, jestli znají strategii firmy, jestli by O2 doporučili jako výborného zaměstnavatele a jakou známkou své období adaptace hodnotí. S výsledky průzkumu pracuje útvar Lidských zdrojů, aby se nováčci cítili hned po nástupu v O2 co nejlíp a co nejdřív se efektivně začlenili do svého týmu. Průzkum je součástí aktivit směřujících k vytčenému cíli, kterým je vybudovat z O2 „místo, kde je radost pracovat“.

Tomáš Maršík vystudoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky. Po základní vojenské službě zamířil do tehdy vznikající společnosti Eurotel. Během 15 let prošel řadou útvarů počínaje call centrem, pokračoval v marketingu a technickém a obchodním oddělení. Většinu času však ve firmě pracuje na pozici lektora produktových kurzů. V současné době připravuje a realizuje v rámci divize Lidské zdroje vzdělávací projekty napříč celou firmou.

 

Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu a největším operátorem ve střední Evropě. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace - datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Firma je i předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

Související