Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,4 %. Byla tak o 0,4 p.b. vyšší než v červnu 2009, v meziročním srovnání se jedná nárůst o 3,1 p.b. Zatímco u mužů ke konci července vzrostla míra nezaměstnanosti o 0,2 p.b. (na 7,2 %), u žen se zvýšila o 0,6 p.b. na 9,9 %. V absolutních číslech bez práce bylo 246 283 žen (50,7 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 65 103 osob se zdravotním postižením (13,4 %).

 

Zaměstnanost negativně ovlivnila pokračující hospodářská recese a fakt, že se do evidence úřadů práce dostali absolventi škol a pracovníci ze školství s pracovními poměry na dobu určitou. Ke konci letošního července úřady práce evidovaly 21 479
absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Ve srovnání s červnem 2009 je to o 1 149 lidí víc, v meziročním srovnání to znamená, že práci nemá o 4 328 víc absolventů.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla k 31. červenci 2009 v okresech Most (16,3 %), Karviná (14,6 %), Šumperk (14,2 %), Bruntál (13,8 %), Děčín (13,7 %), Hodonín (13,5 %), Česká Lípa (13,3 %) a Chomutov (13,1 %). Nejnižší naopak v okresech Praha-východ (2,8 %), Praha (3,2 %) a Praha–západ (3,3 %).

Úřady práce evidovaly k 31. červenci 2009 celkem 41 763 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo nyní připadá v průměru 11,6 uchazeče, z toho nejvíc v okresech Děčín (59,7), Karviná (54,0), Jeseník (46,0), Teplice (44,7) a Třebíč (42,6).

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, kterou zpracovává EUROSTAT pro mezinárodní srovnání, dosáhla v České republice letos v červnu 6,3 %. Nižší nezaměstnanost mělo jen 6 států EU27: Nizozemsko 3,3 %, Rakousko 4,4 %, Kypr 5,4 %, Slovinsko 6,1 %, Dánsko a Rumunsko 6,2 %.
Víc na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Zdroj: MPSV

Související