Rozhodující v daném případě je konkrétní znění pracovní smlouvy, které tazatelka bohužel přímo neuvádí. Klíčové je, jak je místo výkonu práce v pracovní smlouvě přesně specifikováno (tedy celou adresou, včetně určení ulice a čísla popisného). Změna původně sjednaného místa výkonu práce realizovaná rozhodnutím zaměstnavatele je podmíněna souhlasem zaměstnance. Podle příslušných ustanovení zákoníku práce, zaměstnavatel může přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje provozní potřeba. Bez příslušného souhlasu zaměstnance nelze tuto změnu provést. Další podmínkou je možnost přeložení pouze v rámci zaměstnavatele, tedy do takových míst výkonu práce, která jsou organizační součástí zaměstnavatele. Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

Související