V poslední době se IŽP opět dostalo do řečí. Diskutuje se zejména o tom, zda je v období současné hospodářské recese, jejíž konec a následky by si přes známky začínajícího oživení troufl předpovídat jen jasnovidec, stále ještě perspektivní a jestli má pro klienty cenu. Buďme objektivní a řekněme si, že na trhu v zásadě neexistují špatné produkty, ale jen takové, které jsou pro určitého klienta a jeho situaci a záměry vhodné a pak takové, které naopak vhodné nejsou. A platí to i o IŽP.

Změněné hospodářské podmínky přesto vyvolaly potřebu IŽP poněkud přizpůsobit novým požadavkům klientů. Ti se totiž začali více zajímat o nabízené produkty, pečlivěji uvažovat, kam své prostředky investují a průzkumy trhu ukazují jasný posun klientů od rizika k maximální jistotě i na úkor nižšího zhodnocení investovaných peněz. Do produktů IŽP tak pojišťovny častěji zakomponovávají prvky garance a také flexibilitu, aby dokázaly pružně reagovat na změny životní situace klienta. To i další inovace, které pojišťovny připravily a nebo na nich teprve pracují, by spolu s - doufejme brzkým - hospodářským oživením, mělo přinést i povzbuzení zájmu o IŽP.

Otázky:

1. Jaká IŽP máte v aktuální nabídce?

2. Který z uvedených produktů považujete za hlavní, za "vlajkovou loď", případně trendový produkt a proč?

3. Počítáte s jeho výraznější inovací vzhledem ke změnám na trhu (recese, růst nezaměstnanosti, nejistota, příklon ke garantovaným produktům apod.)?

4. Jaký vývoj (trendy) na trhu IŽP očekáváte v budoucnosti v souvislosti s hospodářskou situací?


Aegon Pojišťovna, a. s.

1. AEGON Global, AEGON Invest, AEGON Invest @ Live, AEGON ZFP Život, AEGON ZFP Důchod, AEGON Rentier

2. Není možné určit jeden produkt, každý produkt má odlišné vlastnosti a je určen specifické cílové skupině.

Momentálně nejprodávanějším produktem našeho portfolia je ZFP život, který byl vyvinut pro jednu z našich největších externích odbytových sítí.

Dlouhodobě jsou nejprodávanějšími produkty varianty hlavních produktů AEGON GLOBAL a AEGON Invest.

Produkt AEGON Invest @ Live lze vybrat právě pro jeho inovativnost, získali jsme za něj v hlasování veřejnosti cenu Hospodářských novin Pojišťovací inovátor 2009.

3. Díky distribuci našich pojištění prostřednictvím poradenských sítí, máme od zákazníků zprostředkované informace, jaké mají potřeby a co žádají. Produkty tudíž ve spolupráci s našimi distribučními partnery inovujeme pravidelně.

4. Sledujeme u klientů jednoznačný odklon od jednorázových a mimořádných vkladů k pravidelným platbám, které jim umožní lépe řídit riziko a naopak využívat poklesu trhů k levným nákupům. Pozitivně vnímáme fakt, že klienti si již lépe uvědomují primární účel životního pojištění, a tím je ochrana před riziky, věříme že tento trend bude sílit. Roste také tlak klientů na získání kvalitní pojistné ochrany za co nejpříznivější cenu a zvyšují se také nároky na investiční možnosti produktu.


Allianz pojišťovna, a. s.

1. Běžně placené: Rytmus, Pastelka. Jednorázové: Petrolinvest.

2. Rytmus. Jedná se o moderní pojistný produkt kombinující pojistnou ochranu s možností investování finančních prostředků. Zároveň je velmi variabilní z hlediska možností změn v průběhu pojištění tak, aby odpovídal aktuálním potřebám našich klientů v průběhu jejich života.

3. Ano, plánujeme inovaci na podzim tohoto roku, kdy Rytmus bude rozšířen o pojištění dětí, rozšíříme nabídku podílových fondů a přidáme nový nástroj tzv. investiční asistence, která má snížit riziko poklesu hodnoty investice před koncem pojistné doby.

4. Očekáváme, že lidé IŽP budou více využívat za účelem krytí pojistných rizik a pojistné ochrany, tedy že převáží význam pojištění nad investováním. Rovněž můžeme předpokládat, že se pojišťovny budou snažit zvýšit atraktivitu IŽP širší nabídkou investičních fondů.


Aviva životní pojišťovna, a. s.

1. V současnosti máme v nabídce 7 produktů IŽP: Aviva EasyLife, Talisman, Spořicí životní plán, Aviva Manager, Aviva Vision, Aviva LifeInvest, 4Life.

2. Za hlavní považujeme tři produkty - Aviva EasyLife, Aviva Vision a dětské životní pojištění Talisman. Jsou to momentálně naše nejprodávanější produkty, splňují předpoklady vysoké míry flexibility a umožňují nastavení pojistné ochrany podle momentálních potřeb klienta. Je jim tedy také věnována největší pozornost a podpora.

Produkty Aviva EasyLife a Aviva Vision nabízejí některé druhy pojistných krytí, která jsou na našem pojistném trhu jedinečná, např. jako první pojišťovna v ČR komplexně pokrýváme riziko tzv. náhlého úmrtí. Jde o připojištění, které kryje tři nejčastější příčiny v tomto ohledu - úraz, mrtvici a infarkt.

3. Produkty Aviva EasyLife a Talisman prošly inovací vcelku nedávno. Aviva Vision je nový produkt pro externí distribuční partnery, při jehož vzniku již byly některé tendence na trhu patrné, a byl na ně brán při vývoji produktu ohled.

U těchto produktů jsme se snažili posílit zejména zajištění rizik a vyjít tak vstříc klientům, kteří hledají produkty umožňující maximalizovat pojistnou ochranu, ale platit přitom co nejnižší pojistné. Vzrostl počet možných připojištění i rozsah jejich krytí.

4. V souvislosti s ekonomickou recesí samozřejmě na straně klientů očekáváme jistou míru opatrnosti při nakládání s finančními prostředky. Krátkodobě počítáme se zpomalením růstu na trhu IŽP, nicméně důležitou zprávou nyní je stabilita sektoru v České republice, protože jsme jednou z mála vyspělých zemí, ve které stát zatím nemusel poskytnout finančním institucím žádnou injekci.

Někteří klienti zřejmě nyní budou umisťovat v rámci IŽP své prostředky do programů investování s nižší mírou rizika, jiní současnou situaci mohou naopak chápat jako příležitost k nákupu rizikových programů. Případná ztráta příjmu živitele rodiny by však v této době mohla být velice závažná, na významu tedy zřejmě bude před spořením více nabývat pojistná ochrana.


AXA životní pojišťovna, a. s.

1. Jedná se hlavně o mutace vlajkové lodi naší pojišťovny "Comfort Plus". Pro naše klíčové partnery z externí distribuce máme produkty vyvíjené ve spolupráci s nimi. Jedná se často o kobrandované produkty.

2. Viz předchozí odpověď. Jako trendový produkt lze vnímat novou tranši produktu Balance 8 - jednorázově placeného investičního životního pojištění navázaného na strukturované dluhopisy. To je instrument, který zajistí 100% návratnost klientovy investice a vazba výnosu na výkon 3 indexů - akciového, komoditního a dluhopisového pak představuje atraktivní potenciál zhodnocení klientovy investice. Klíčové v této souvislosti je, že v době krize můžeme klientovi nabídnout, že "neprodělá".

3. Ano, uvažujeme o zavedení fondů investičního životního pojištění s jistými prvky garance. Stejně tak máme v plánu zavést pojištění proti nedobrovolné ztrátě zaměstnání a dalších úprav produktů, které umožní klientovi ještě flexibilněji reagovat na změny jeho životní situace.

4. Vše závisí na tom, jak rychle se zotaví hospodářství v zemích našich klíčových partnerů, jako je Německo. Finanční trhy jeví výrazné známky oživení, což je pro produkty IŽP klíčové, nicméně zda se jedná o dlouhodobější trend, nebo jenom jednorázový výkyv ukáže podzim a zima tohoto roku. Obecně lze tvrdit, že produkty IŽP díky své flexibilitě, ať již na straně investiční nebo na straně krytí rizik, zůstanou ještě dlouhou dobu nejatraktivnějšími produkty životního pojištění se spořicí složkou.


Česká pojišťovna, a. s.

1. ČP v současné době nabízí v oblasti běžně placených pojištění možnost volby investovat do fondů u produktové řady DYNAMIK Plus. Jako jednorázově placený produkt nabízíme ŽP Garance. A na přípravách dalšího produktu pracujeme.

2. Za klíčový produkt považujeme ŽP DYNAMIK Plus s ohledem na široce pojatou flexibilitu produktu, možnosti alokace pojistného do garantovaných programů investování, velmi zajímavou nabídku úrazového pojištění a dalších volitelných připojištění.

3. Produktovou řadu DYNAMIK Plus inovujeme s ohledem na změnu preferencí klientů a podmínek na trhu průběžně. V současné době připravujeme změny produktového nastavení tak, aby DYNAMIK Plus zůstal atraktivním produktem i v dobách finanční krize.

4. Očekáváme zvýšený důraz klientů na garanci zhodnocení a jejich požadavky na flexibilitu produktů, jako přímý důsledek probíhající finanční a ekonomické krize. Současně očekáváme zvýšení regulace IŽP v souladu s vývojem v EU.


ČSOB Pojišťovna. a. s.

1. IŽP VARIACE - běžně placené a IŽP Triumf Invest - jednorázově placené.

2. IŽP VARIACE máme čerstvě v nabídce. Zavedli jsme ho loni v dubnu.

Hlavní je, protože poskytuje opravdu komplexní ochranu klienta s možností investice do podílových fondů. Jedinečné na trhu jsou pak asistenční služby, které mají na trhu bezkonkurenční rozsah.

3. Inovaci jsme provedli již letos na jaře. Právě jako reakci na situaci na trhu jsme zavedli do VARIACE Garantovaný fond s vyhlašovaným výnosem. V době, kdy klienti více než jindy vyhledávají garance, zavádíme tuto inovaci, aby i IŽP mohlo být řešením pro takovýto typ klienta.

4. Předpokládáme, že se situace stabilizuje a klienti začnou více využívat výhod, které investice do podílových fondů přináší.


Generali Pojišťovna, a. s.

1. Generali Pojišťovna, a. s., aktuálně nabízí investiční pojištění Clever Invest zaměřené především na investiční složku a pojištění Future, které je koncipováno jako kvalitní kombinace pojistné ochrany s možností investovat do fondů.

2. V tuto chvíli převažuje prodej pojištění Future. Zcela logicky se klienti přiklánějí ke sjednávání rizik v době, kdy vývoj finančních trhů není optimistický.

3. V dohledné době neočekáváme, že bychom některý z těchto produktů nějakými parametrickými změnami oživili, spíše se zaměříme na tvorbu nového produktu.

4. Klienti se naučí více respektovat volatilitu trhu a budou investovat obezřetněji. Proto očekáváme příklon k rizikům a k bezpečnějším investičním strategiím.


ING Životní pojišťovna

1. Investiční životní pojištění Top Life, Životní pojištění Investor Plus, Investiční životní pojištění Investor a Investor Exklusive, a Investiční životní pojištění Investice.

2. Nejlépe pojem "Vlajková loď" asi vystihuje investiční životní pojištění Top Life. Především díky spojení skutečně kvalitní pojistné ochrany s výhodnou investicí. To je zaručeno širokou nabídkou připojištění a rozsahem finančních fondů s možností aktivně měnit investiční strategii během trvání pojištění.

3. Základní parametry produktu jsou nastaveny tak, aby odolávaly bez nutnosti radikálních změn i neočekávaným výkyvům a zvratům v ekonomice. Nicméně drobné úpravy skutečně proběhly. Jednalo se například o zavedení možnosti tzv. "platebních prázdnin" i pro starší/stávající pojistné smlouvy, u kterých to nebylo dříve možné. V podstatě se jedná o přerušení povinnosti klienta platit běžné pojistné na dobu až jednoho roku, přičemž je mu po celou dobu "prázdnin" zachována pojistná ochrana ve stejném rozsahu.

4. Logická bude zvýšená aktivita v oblasti investic a například se může jednat o vylepšování fondů, do kterých klienti investují. Mezi úpravy fondů může patřit odstranění vazby na jedinou měnu, zajištění proti měnovému riziku (tzv. hedging), ale také například rozšíření geografického rozložení investic. Vzhledem k tomu, že klient, který si sjedná investiční životní pojištění, nechce být "pouze" pojištěn, ale chce také aktivně nakládat se svými finančními prostředky, přistoupila již naše společnost k výše zmíněným úpravám.


Komerční pojišťovna, a. s.

1. Aktuální nabídka Komerční pojišťovny, a. s., zahrnuje dvě investiční pojištění. Klasické investiční životní pojištění - Vital Invest a dále pak nově dětské investiční životní pojištění Brouček, které zajišťuje finanční prostředky pro potomky při vstupu do dospělosti.

2. Vlajkovou lodí Komerční pojišťovny je bezesporu Vital Invest. Jedná se o maximálně flexibilní produkt, který se svému majiteli přizpůsobí přesně podle jeho požadavků. Klient si sám určuje poměr mezi pojistnou ochranou a investováním, volí si připojištění a také si vybírá z pestré nabídky fondů pro svou investici.

3. Vzhledem k dobré zkušenosti s nabízeným garantovaným fondem připravujeme pro Vital Invest zcela novou garantovanou investiční strategii se zajímavým zhodnocením. Tato strategie by měla být na trh uvedena již v říjnu. Dále je pro Vital Invest také plánováno rozšíření nabídky jednotlivých připojištění.

4. Vzhledem ke kolísání finančních trhů lze očekávat plošné rozšíření investičních programů v rámci IŽP. Věříme, že pojišťovny svým klientům budou nabízet širší nabídku garantovaných investičních strategií v kombinaci s nejrůznějšími připojištěními, např. ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, pojištění splátky úvěru atd.


Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

1. V současné době nabízíme investiční životní pojištění z řady Perspektiva. Kooperativa má v nabídce dva produkty 4 BN a 6 BN.

2. Jednoznačně vlajkovou lodí je Perspektiva 6 BN. Je to z toho důvodu, že naše produkty postupně vylepšujeme a modernizujeme podle požadavků na pojistném trhu. Díky tomu byla Kooperativa první pojišťovnou, která měla kombinaci tržních a garantovaného fondu, jako první jsme měli uzamykání dosaženého zisku, možnost investovat dětem nebo jsme nabídli nezkoumání zdravotního stavu do 100 000 Kč pro případ smrti. Dovolím si tvrdit, že Kooperativa udává směr investičního životního pojištění na našem trhu.

3. Jak jsem již uvedl výše, náš produkt je na to velmi dobře připraven. Samozřejmostí je možnost práce s pojistnou smlouvou a s pojistným jako takovým. Vzhledem k tomu, že náš produkt obsahuje garantovaný fond a zároveň i možnost zamykání výnosů, není potřeba v tomto směru nijak inovovat. Inovaci jsme ale zavedli v přípravě našich pojišťovacích poradců. Naše společnost má totiž tu výhodu, že jako prakticky jediná má vlastní pojišťovací poradce - zaměstnance. Díky tomu jsme naše zaměstnance vybavili informacemi, které jsou přesně zaměřeny na práci s klientem v tomto krizovém období. Myslíme si, že v některých případech je spíše problémem správná práce s produktem, než že by bylo potřeba výrazně inovovat pojistný produkt.

4. V poslední době se opět velmi skloňuje IŽP. Jestli je v období krize stále ještě perspektivní a jestli má pro klienty cenu. Já osobně si myslím, že to je pouze velmi vděčné mediální téma, které v podstatě hlavně straší klienty, kteří si již IŽP koupili. Odpověď je podle mého názoru zcela jasná a přímo se nabízí. Velmi rád bych ji rozdělil na dvě části.

Část první:

Klient by si měl uvědomit (a poradce či obchodník mu to musí vždy zdůraznit), že minimální rozumný horizont pro uzavření IŽP je 15 let. V praxi je však průměrná pojistná doba téměř 30 let. A samozřejmě platí, čím delší je pojistná doba, tím víc se to klientům vyplatí - lépe se rozpustí náklady na smlouvu, lépe se čelí výkyvům na finančních trzích atd. Díky pravidelnému investování (měsíční pojistné) klient výkyvy ve výnosnosti fondů navíc srovnává a dokonce na poklesu vydělává - když jsou ceny jednotek dolů, nakupuje za své paušální pojistné více jednotek. Obecně se dá říci, že v současné době je nejvhodnější doba k nákupu.

Druhá část:

Je třeba si uvědomit, že klienti, mají v současné době ve většině případů velmi mladé smlouvy. Mluvíme zde v průměru o třech letech. Tyto smlouvy ještě nestihly vygenerovat potřebný kapitál, a tak je propad trhů sice nepříjemný, ale pro většinu klientů s běžně placeným pojistným, nijak tragický. Naopak si myslím, že je velmi dobře, že si klienti uvědomili, že v IŽP je investiční riziko na nich a že je třeba aktivně spolupracovat s pojišťovacím poradcem a včas provést změnu alokace nebo převést prostředky do méně agresivního fondu. To je ale třeba udělat včas, protože zpětně se již ztrátě nevyhne. V tomto případě bych klientům doporučil, aby se drželi investičního pravidla - buy and hold - neboli koupit a držet. Rozhodně neprodávat se ztrátou. V této chvíli je potřeba nepanikařit a vyčkat, až se situace na finančním trhu opět zlepší.


Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group

1. FLEXI životní pojištění umožňuje klientům libovolně kombinovat své investice v rámci 16 fondů a tří doporučených strategií. Pojistné lze rozložit do garantovaného fondu, do H-FIX fondů s fixací 95 % dosaženého maxima nebo do fondů podílových akciových, dluhopisových a nemovitostního.

Garantovaný fond je rozdělen na:

a) fond pro běžné pojistné - garantované zhodnocení min. 2,4 % p. a.

b) fond pro jednorázové a mimořádné pojistné s předem vyhlašovaným zhodnocením.

Cílem H-FIX fondů (HF16, HF20, HF24, HF29, HF35) je dosáhnout maximální úrovně hodnoty ke dni splatnosti fondu (např. odchodu do důchodu, ukončení studia dětí apod.).

2. Jednoznačně FLEXI životní pojištění. Jedná se o jedno z nejoblíbenějších investičních životních pojištění na trhu, o produkt s vynikajícím poměrem užitné hodnoty a ceny.

3. Flexibilitu má náš produkt zakomponovánu již ve svém názvu. FLEXI životní pojištění je produkt, který se umí přizpůsobit každé životní situaci. K úpravám jeho parametrů operativně přistupujeme na základě zpětné vazby od našich klientů a samozřejmě i reagujeme na legislativní změny a vývoj na trhu. K výrazné inovaci FLEXI životního pojištění došlo na začátku roku 2009. Je flexibilní do té míry, že každému klientovi bez problémů dokážeme doporučit optimální skladbu pojištěných rizik i rozložení spořicí části do fondů dle jeho životních potřeb.

4. Očekáváme větší příklon klientů k pojišťování životních rizik a investování v rámci fondů s garantovaným zhodnocením.


PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., Amcico AIG Life

1. V portfoliu pojišťovny Amcico nabízíme dospělou a dětskou variantu investičního životního pojištění. Produkty AMCICO-Invest a AMCICO-Invest junior.

2. S ohledem na současný vývoj na kapitálových trzích a pojistném trhu považujeme za hlavní "vlajkovou loď"/trendový produkt AMCICO-Garant Plus. Jedná se o nový produkt univerzálního (flexibilního) životního pojištění, který jsme uvedli na trh v červnu 2009. Produkt v sobě spojuje "jistoty" tradičních produktů a "flexibilitu" moderního produktu. O tento produkt je v současné době velký zájem nejen mezi našimi klienty, ale stal se zajímavým i pro naši interní distribuční síť a zejména pro naše externí partnery.

3. V červnu 2009 jsme reagovali na současnou situaci na pojistném trhu právě uvedením produktu univerzálního životního pojištění s garantovanou úrokovou mírou AMCICO-Garant Plus a jeho dětské verze AMCICO-Garant junior. Uvědomujeme si sílící hrozbu především rizika ztráty zaměstnání a změn ve zdravotním pojištění. V rámci našeho produktového vývoje tato rizika zohledňujeme v nově připravovaných produktech.

4. V souvislosti s hospodářskou situací očekáváme zvýšený zájem o garantované jednorázové "investiční" produkty a o investiční produkty s tzv. "investiční brzdou", kde je hlavním účelem ochránit klientovy prostředky před negativními výkyvy na finančních trzích a zajistit jeho spokojenost se službami pojišťovny zejména ve chvíli, kdy bude pojistná smlouva dožívat a klient očekává zhodnocení své investice.

I přes současnou hospodářskou situaci jsme zaznamenali požadavky klientů, zejména s běžně placenou smlouvou, kteří volí dynamické strategie, a spekulují s nízkou cenou podílové jednotky. S ohledem na skutečnost, že pojištění, a tedy i investiční životní pojištění, je "běh na dlouhou trať" a hlavní podstatou je ochrana před negativní nahodilou událostí v našem životě, jsou investiční kroky těchto klientů více než prozíravé.


WÜSTENROT životní pojišťovna, a. s.

1. V nabídce máme dvě IŽP: Wüstenrot Invest a Investiční životní pojištění pro zdraví a důchod.

2. Hlavní produkt v oblasti investičního ŽP v našem portfoliu je Wüstenrot Invest, který prodávají všechny odbytové cesty včetně externích partnerů. Produkt Investiční životní pojištění pro zdraví a důchod je určen pouze pro vybrané makléře.

3. Ano, plánujeme úpravy produktu.

4. Předpokládáme, že pojišťovny budou ve větší míře nabízet fondy s garantovaným zhodnocením.

Související