Mnohem zajímavější než sezení v kanceláři a vykonávání rutinních administrativních činností je pro mladé lidi práce mezi zákazníky, při které si zdokonalí komunikační dovednosti, proniknou do škály produktů a služeb firmy, poznají nároky pracovních povinností a hlavně se sami ocitnou v leckdy zátěžových situacích, které musí zodpovědně zvládnout.

Zacíleno na střední školy

Ideálními kandidáty na místa konzultantů ve značkových prodejnách a call centrech jsou právě čerství absolventi středních škol. Oslovujeme proto ve vybraných regionech střední školy a nabízíme jejich studentům absolvování povinné praxe právě na potenciálním budoucím pracovišti. Cílíme zejména na obchodní akademie, u jejichž absolventů je pravděpodobnější nástup do praxe hned po maturitě. Potenciál mají ale i vyšší odborné a průmyslové školy.

Studentům přinášíme i další přidanou hodnotu. Náborové oddělení je seznamuje s procesem hledání práce – kde práci vůbec hledat, jak si sepsat životopis, jak se připravit na interview v personální agentuře nebo přímo ve firmě. Poté si zájemci sepisují motivační dopis, proč chtějí svou praxi absolvovat právě v O2.

Poprvé v práci – hozeni přímo do vody…

Studenti 3. a 4. ročníků přicházejí na praxi vždy koncem školního roku. Po zaškolení se na tři týdny stávají členy týmu na značkové prodejně. Jejich pozice se odbornou hantýrkou nazývá „greeter“. Česky tedy nejspíš „uvaděč“ – prostě osoba, která má na starosti první osobní, lidský kontakt se zákazníkem, který na prodejnu přichází se svým požadavkem. Student je tedy takříkajíc první tváří, jež dělá na našeho zákazníka dojem. Greeter proto musí umět naslouchat, zjistit, co zákazník vlastně potřebuje, poradit mu, zda není jeho záležitost jednodušší vyřešit jiným způsobem nebo poskytnout základní informace o novinkách firmy.

Praxe očima studentů

Mezi argumenty studentů se v závěrečných hodnotících esejích objevují věci od „naučil jsem se, jak se vyhnout konfliktu se zákazníkem, vysvětlit mu příčiny problému, aby neodešel ke konkurenci, umím už rozeznat potřeby zákazníků, naučil jsem se odhadnout lidi, skvělá zkušenost před vybíráním budoucího povolání, “ až po nadšené hodnocení „praxe mě velmi bavila“. V některých prodejnách měli dokonce možnost prověřit si své znalosti angličtiny. Naprostá většina praktikantů uváděla, že považují za velmi důležitou kolegiální atmosféru v týmu na prodejně a vstřícný přístup, které se vždy příznivě odrazí na spokojenosti zákazníka – i při řešení nepříjemností. Někteří studenti si dokonce následně v prodejně domluvili dlouhodobou brigádu. Praktikanty po praxi hodnotí vedoucí příslušné prodejny. O2 pak sestavuje „výkonnostní“ žebříček a nejlepší studenti dostávají dárek.

Extra cenná reference

Firma si buduje vazbu s potenciálními zaměstnanci během reálných situací přímo na případném budoucím pracovišti, má možnost vytipovat si talenty.
Studenti navíc často informují o své první pracovní zkušenosti kamarády a spolužáky ve škole. Jejich pozitivní reference má mnohonásobně vyšší hodnotu než prosté lákání zájemců o práci prostřednictvím náborového inzerátu. Atraktivita firmy jako zaměstnavatele se pak v jejich komunitě prudce zvyšuje.

Lucie Bartošková pracuje ve společnosti Telefónica O2 od roku 2007 jako specialistka náboru. Zodpovídá za obsazování obchodních pozic v retailovém segmentu a marketingu a za projekty spolupráce se středními školami. Současně studuje čtvrtým rokem Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu a největším operátorem ve střední Evropě. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě.Provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace - datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Firma je i předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

Související