Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,6 %. Byla tak o 0,1 p.b. vyšší než v srpnu 2009, v meziročním srovnání se jedná o nárůst o 3,3 p.b. Zatímco u mužů ke konci září vzrostla míra nezaměstnanosti o 0,1 p.b. (na 7,4 %), u žen zůstala na hodnotě 10,1 %. V absolutních číslech bez práce bylo 253 313 žen (50,6 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 65 063 osob se zdravotním postižením (13,0 %).

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke 30. září 2009 v okresech Most (16,5 %), Karviná (14,6 %), Šumperk (14,2 %), Bruntál (14,1 %), Hodonín (14,0 %) a Děčín (13,8 %). Nejnižší naopak v okresech Praha-východ (3,2 %), Praha (3,4 %) a Praha–západ (3,8 %).

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v září 2009 úřady práce 177 918 uchazečům o zaměstnání, tedy 35,5 % osob vedeným v evidenci. O měsíc dříve podporu v nezaměstnanosti dostávalo 39,2 % uchazečů o zaměstnání, v září 2008 to bylo 33,0 %.

Úřady práce evidovaly ke 30. září 2009 celkem 38 844 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo nyní připadá v průměru 12,9 uchazečů, z toho nejvíc v okresech Bruntál (53,9), Teplice a Prostějov (shodně 49,0), Děčín (46,7), Třebíč (43,8) a Karviná (43,1).

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, kterou zpracovává EUROSTAT pro mezinárodní srovnání, dosáhla v České republice letos v srpnu 6,8 %. Byla tak o 2,1 p.b. nižší než je průměrná hodnota za EU27. Nižší nezaměstnanost mělo jen 7 států EU27: Nizozemsko 3,3 %, Rakousko 4,8 %, Kypr 5,3 %, Lucembursko 6,1 %, Slovinsko 5,7 %, Dánsko 6,0 % a Rumunsko 6,3 % (červen). Víc na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database .

Zdroj: MPSV

Související