Dnes se uzavírá tendr na nové jaderné reaktory ČEZu a všichni jsme zvědaví, kdo se do soutěže přihlásí a s jakými reaktory. Tyto reaktory s námi budou po několik generací. Uvážíme-li životnost nových reaktorů 60 let a více, moje a i vaše  pravnoučata by je měla zažít. Je tedy v zájmu všech, aby to byly typy bezpečné a hospodárné. Jedno je jisté i před uzávěrkou tendru, všechny reaktory budou tlakovodní, tedy stejného základního typu jako ty, které Česko už provozuje.

Jistotou mezi nabídkami je ruský Rosatom, který svého koně nazval MIR1200. Dalším jistým soutěžícím je americký Westinghouse s reaktorem AP1000. Japonské Mitsubishi může vyslat reaktor EU-APWR. Očekávání jsou na straně francouzské Arevy, ta může nominovat svůj reaktor EPR nebo společně s Mitsubishi projekt ATMEA1. V pozadí jsou Jihokorejci, jejich Doosan nedávno koupil Škodu Power a připadá do úvahy typ reaktoru APR1400 od Korea Hydro & Nuclear Power.

O všech “soutěžících“ jsem se na blogu zmiňoval a komentáře můžete najít přes uvedené odkazy. Jedinou „opomenutou“ firmou bylo Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Dnes mám poslední šanci, kterou rád využiji. MHI je opravdu gigant, které vyrábí vše od letadel, raket přes auta, ponorky, větrné elektrárny až po kýžené jaderné elektrárny.  

Tlakovodní reaktory se MHI naučilo vyrábět v 60. a 70. letech od Westinghouse, to byly doby dvojsmyčkových reaktorů s výkonem do 600MWe. Postupně MHI převzalo technologii, rozšířilo smyčky na tři a výkon na 900MWe, aby se dnes dopracovalo ke čtyřem smyčkám a výkonu přes 1500MWe. Zvláštností je, že právě Westinghouse, po pohlcení firmy Combustion Engineering, dnes používá v AP1000 smyčky zase jen dvě. Všech 23 tlakovodních reaktorů v Japonsku má prvky od MHI a další tři nové (a dva z nich právě APWR) budou opět od MHI. Z pohledu jaderné bezpečnosti jsou projekty APWR dobré. Z hlediska koeficientu využití japonské tlakovodní reaktory jsou v průměru třídy PWR. Japonce musí zahanbovat, že právě jejich sousedé Jihokorejci je v tomto předčí. V rychlosti výstavby reaktorů jsou ale oba tyto asijské národy společně výtečné.

MHI je jediným dodavatelem, který přistupuje spravedlivě k názvu svých nových reaktorů. Pro Japonsko to je APWR, pro USA US-APWR a pro Evropu EU-APWR. Ač se jedná o principiálně stejný typ reaktoru, vinou jiné frekvence sítě a jiných licenčních požadavků musí být projekt reaktoru pro každý kontinent jiný. To platí i pro jiné výrobce: ani EPR v USA nebude stejný EPR jako ve Francii a ani AP1000 v Číně nebude stejný jako AP1000 v USA. Pokud vám někdo bude tvrdit opak, vzpomeňte si na jiné zásuvky v Americe a u nás.

EU-APWR má být nasazen na evropský trh, primárně se očekává do nového finského a nynějšího českého tendru. Je to reaktor výkonem velký, tepelný výkon má 4450MWt, což podle systému chlazení může vést až k elektrickému výkonu 1700MWe. Proto také MHI společně s Arevou přislo s menším typem ATMEA1, kdyby 1700MWe výkonu bylo pro daný trh příliš.

Příchodem nabídek dnes končí čas spekulací. Jakmile budou známy parametry jednotlivých projektů, bude možné konečně přistoupit k numerickým analýzám a racionálnímu srovnání. Doufejme, že tyto parametry budou k dispozici brzy.

Související