Neuvádíte bohužel, jak je otázka pracovní doby ošetřena v pracovní smlouvě, případně ostatních předpisech, které se na váš pracovně-právní vztah aplikují (zejm. kolektivní smlouva). Vycházím tedy z toho, že všechny klíčové informace související s úpravou pracovní doby obsahuje přímo vaše pracovní smlouva. V takovém případě zaměstnavatel není oprávněn bez vašeho souhlasu jednostranně vaši pracovní smlouvu uvedeným způsobem změnit a současně vás nemůže k souhlasu s navrženou změnou nutit. Pokud jeho návrh odmítnete, vaše pracovní smlouva se nezmění.

Neznám bohužel vaši pracovní pozici ani pozadí a související okolnosti učiněného návrhu na změnu smlouvy, přesto považuji za vhodné návrh alespoň zvážit – o jednu pětinu nižší příjem by měl být kompenzován kratší pracovní dobou, ale hlavně ochota vyjít zaměstnavateli vstříc může být oceněna z jeho strany v budoucnu.

Související