Drahé ale účinné. To jsou dva faktory, které budou brát v potaz členové světové antidopingové agentury WADA při středečním hlasování o zavedení biologických pasů. Podle nich by pak mohli být sportovci usvědčeni z užití dopingu i bez pozitivního dopingového testu.

Vlastní systém sledování krevního profilu jezdců má už dva roky Mezinárodní cyklistická unie UCI. WADA přichází s upravenou verzí vhodnou pro většinu ostatních sportů. Krevní profily budou shromažďovány v databázi WADA a na základě abnormálních hodnot mohou být sportovci trestáni jako při pozitivním testu. Tento projekt, monitorující změny v krevních testech sportovců, zvažuje zavést WADA už od roku 2002.

Podle generálního ředitele WADA Davida Howmana je projekt finančně náročný, neboť k vytvoření základního profilu je třeba odebrat sportovci vzorek krve pětkrát. Proto není možné nutit jednotlivé federace k přijetí systému biologických pasů. "Pokud to dotyčný sport přijme, ukáže odhodlání (v boji proti dopingu). Nečekáme, že bude přijat ihned a celosvětově," uvedl Howman.

WADA bude chtít v budoucnu rozšířit projekt i na hormonální testy. "Má to extrémní potenciál. Je to věda, která má budoucnost, a my ji musíme dále rozvíjet," doplnil Howman.

Související