Publikace se skládá ze čtrnácti tematických oddílů. Zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které popisují hlavní dávkové systémy resortu, tedy důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro zdravotně postižené a příspěvek na péči.
Z ročenky 2008 se tak veřejnost mimo jiné dozví, že:

 • na konci roku 2008 měla Česká republika celkem 10,47 milionů obyvatel (z toho 1,56 milionům bylo 65 a více let), meziročně vzrostl počet obyvatel o cca 86 tisíc lidí,
 • průměrná nominální mzda v národním hospodářství dosáhla 23 542 Kč,
 • v rámci dávkových systémů se na důchodech vyplatilo 304,9 mld. Kč, na dávkách nemocenského pojištění 31,9 mld. Kč, na podporách v nezaměstnanosti 7,1 mld. Kč, na dávkách pomoci v hmotné nouzi 2,8 mld. Kč, na dávkách zdravotně postiženým 2,5 mld. Kč, na příspěvek na péči 18,3 mld. Kč a na dávkách státní sociální podpory 41,9 mld. Kč,
 • průměrná míra registrované nezaměstnanosti činila 5,4 %,
 • na konci roku 2008 úřady práce evidovaly cca 352,3 tis. uchazečů o zaměstnání,
 • průměrná výše podpory v nezaměstnanosti byla 5 309 Kč,
 • za prosinec 2008 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) důchod 2,75 mil. důchodců (z toho 2,05 mil. starobních důchodců) v průměrné výši 9 424 Kč,
 • celková kapacita zařízení sociálních služeb činila na konci roku 2008 cca 71,4 tis. lůžek s počtem 66,1 tis. klientů; v zařízeních sociálních služeb bylo poskytováno cca 3,0 tis. registrovaných sociálních služeb,
 • 8 159 dětí žilo na konci roku 2008 v náhradní rodinné péči,
 • orgány sociálně právní ochrany dětí řešily v roce 2008 téměř 2 tisíce případů týrání a zneužívání dětí,
 • v roce 2008 bylo nově hlášeno cca 2,2 mil. pracovních neschopností s průměrnou délkou trvání 39 dní.

Výše uvedené informace jsou v publikaci detailněji. Najdete v ní také podrobnější výdělkové statistiky, údaje o poskytovaných sociálních službách a sociální péči či statistiky nezaměstnanosti. Součástí ročenky jsou rovněž data, která se vztahují k sociálně právní ochraně dětí a lékařské posudkové službě. Nechybí ani přehledy finančního plnění rozpočtu
kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2008 má 180 stran. Ve formátu A4 vyšla v nákladu 250 ks, vydání stálo celkem 35 861 Kč. Publikaci si lze zdarma stáhnout z webu MPSV z adresy http://www.mpsv.cz/cs/3869.

Zdroj: MPSV

Související