4. a 5. prosince byl v Bruselu trh práce pro absolventy z jaderných oborů. Tato akce byla spolupořádána European Nuclear Education Network, jejíž barvy (samozřejmě spolu s barvami ČVUT Praha) jsem v Belgii hájil.

Z osmi set uchazečů, absolventů a mladých pracovníků jaderných oborů, si jaderné firmy vybraly sto šedesát, ty pozvaly do Bruselu, zaplatily jim hotel a měly je "jen pro sebe" na dva dny na pohovory. Ve vzduchu bylo cítit, že se o každého kandidáta doslova perou.

Očekávaně nechyběli čeští uchazeči o práci, pět absolventů z mé domovské jaderné fakulty. Kdo naopak samozřejmě chyběl byly české energetické firmy. Je to již tradice, že ČEZ, který se nechce nazývat ČESKÝMI ENERGETICKÝMI ZÁVODY, protože se domnívá, že přesahuje hranice Česka, se neumí ve světovém ani evropském měřítku prezentovat. Takže čeští absolventi mluvili s německým EON nebo francouzským EDF, ale pro světový ČEZ jistojistě pracovat nebudou. Komicky tak působí sebelítostivé nářky ČEZu, že by chtěli více absolventů.

Obdobně chyběly české a ruské firmy jaderného strojírenství. Ruské firmy již několik měsíců předstírají, že je akce mimo Rusko nezajímají, například na World Nuclear University SI do Oxfordu letos neposlaly nikoho. Podle vnějších projevů soudím, že aktivity Škoda JS jsou řízeny ruskými majiteli ve stejném duchu. Ruští zájemci o práci v Bruselu byli, takže je šance, že spolu s českými absolventy, budou pracovat například pro Arevu nebo Westinghouse. Obě tyto firmy měly v Bruselu velmi silné zastoupení.

Záměrně vybírám společnosti, které se angažují v „temelínském tendru". Nežijeme už dvacet let v ČSSR ani v RVHP, trh práce v EU dnes funguje jinak. Je zřejmé, že ne všechny firmy to pochopily.

 

Související