Mzda, případně odměna z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci.

V případě, že byla odvedená práce "přeplacena", tj. bylo zaměstnanaci vyplaceno více, než činí jeho nárok za vykonanou práci, jedná se o peněžité plnění vyplacené zaměstnanci zaměstnavatelem bez právního důvodu. Na straně zaměstnance tak z pohledu právních předpisů dochází k bezdůvodnému obohacení, které je povinen zaměstnavateli vydat. Zaměstnavatel má vůči zaměstnanci právo na vydání tohoto plnění, přičemž jeho vydání se může domáhat případně i cestou soudního řízení, v obecné dvouleté promlčecí lhůtě. Pokud jde o částku, jejíž vrácení najednou je pro vás velkou finanční zátěží, pokuste se dohodnout se zaměstnavatelem na jejím vrácení v několika splátkách.

Na druhé straně, vzhledem ke skutečnosti, že ke špatnému výpočtu odměny došlo z důvodů na straně zaměstnavatele, máte právo na náhradu nákladů, které vám v souvislosti s vrácením neoprávněně vyplacené částky vzniknou (např. poplatek za bankovní převod, poštovní poplatek za platbu poštovní poukázkou apod.)

Související