Literární časopis Revolver Revue oslaví v neděli 25 let nepřetržité existence. V historii kulturních časopisů patří tak dlouhodobá kontinuita k výjimečným případům. Revolver Revue však ukazuje, že tvář, postoj a aktuálnost si může důsledně vedený časopis, zacílený na umění a kritické myšlení, zachovat i čtvrt století.

Výročí RR bude v sobotu věnován večer na pražské Nové scéně. Na programu je například Pocta básníku Zbyňku Hejdovi, vystoupení organizace B. K. S. či koncerty skupin WWW, Banana Split a Velvet Revival.

Revolver Revue vznikla v roce 1985 jako samizdatová platforma nejmladší undergroundové generace.

"Po listopadu 1989 nezanikla, ale dokázala i v nových podmínkách navázat na svá základní východiska: nezávislost na jakémkoli vnějším diktátu a otevřenost vůči tématům, kterým se jinde nedostává žádoucí pozornosti," říká šéfredaktorka Terezie Pokorná, která "časopis kulturní sebeobrany", jak zní jeden z jeho sloganů, řídí již od roku 1993.

"Těžiště zájmu RR se po listopadu 1989 mohlo přesunout ještě víc k umění a kultuře, protože politika a žurnalistika s ní související ovládly prostor nových masmédií," dodává jeden ze zakladatelů RR, malíř Viktor Karlík.

V současnosti je RR obsáhlým čtvrtletníkem, v němž se příspěvky z české i světové literatury a výtvarného umění setkávají se stránkami věnovanými designu, architektuře, filmu, divadlu i kritickému myšlení.

Revolver Revue je nezávislá na jakémkoli vnějším diktátu a otevřená vůči tématům, kterým se jinde nedostává pozornosti.

Související