Dobrý den,

v souladu s platnou právní úpravou nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o  zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců  před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání  skončen zaměstnavatelem  pracovněprávní vztah  z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci  zvlášť hrubým  způsobem.

 Dle § 52 písm. g) zákoníku práce se potom jedná o výpověďní důvod pro možnost výpovědi zaměstnavatelem zaměstnanci pro důvody, pro které by zaměstnavatel mohl  se zaměstnancem ukončit pracovní poměr okamžitě, nebo pro závažné  porušení povinností zaměstnancem; dle tohoto ustanovení lze dát zaměstnanci výpověď i  pro soustavné méně závažné porušování  povinností ze strany zaměstnance, jestliže byl  zaměstnavatelem v době  posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením  povinností písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Ve druhém případě  výpovědi dle citovaného  ustanovení  zákoníku práce jde o soustavné méně závažné porušování  povinností (nikoliv tedy  výslovně o  závažné porušení povinností).

Zákon o  zaměstnanosti, který  upravuje podmínky pro vznik  nároku na podporu v nezaměstnanosti, v odkazu  na příslušné ustanovení zákoníku  práce poukazuje na předmětné ustanovení  §52 písm. g) zákoníku  práce (poznámka pod čarou č. 33).  Mezi případy, kdy uchazeči o zaměstnání nevzniká  nárok na podporu v nezaměstnanosti, však spadá pouze  důvod ukončení pracovněprávního vztahu  z důvodů porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci  zvlášť hrubým  způsobem,  tedy pouze  první případ tohoto výpověďního  důvodu  v příslušném § 52 písm. g) zákoníku  práce, kdy by bylo možné zrušit pracovní poměr okamžitě.

Ve druhém případě výpověďního důvodu dle  § 52 písm. g), tj. méně závažného porušení pracovních povinností nebo soustavné méně závažné porušování pracovních povinností tedy můžete být veden v evidenci uchazečů o  zaměstnání s pomocí ze strany úřadu práce při hledání vhodného zaměstnání, přičemž Vám při splnění dalších podmínek přísluší  nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Související