Podle statistik žije každé čtvrté dítě v České republice jen s jedním rodičem a životní úroveň takových rodin je oproti zbytku populace podstatně nižší. Chudobou a nízkou životní úrovní je ohroženo 40 procent neúplných rodin s dětmi. Osamělí rodiče tedy potřebují zaměstnání, přitom je právě oni často obtížně shánějí. Jak to udělat, aby zvýšili své šance na úspěch? Společnost APERIO těmto rodičům, matkám i otcům, již několik let pomáhá získávat potřebné znalosti a dovednosti. V letošním roce jim nabízí v rámci Evropského roku boje proti chudobě interaktivní bezplatné semináře a webináře (on–line semináře), zaměřené na vstup či návrat do práce.

Semináře společnosti APERIO pro sólo rodiče

Jsou ušité na míru potřebám sólo rodičů z celé ČR a zaměřují se na pomoc zájemcům, kteří jsou bez pravidelného příjmu ze zaměstnání či podnikání, a přitom stojí o návrat na trh práce. Při sestavování programu seminářů navazuje APERIO na zkušenosti z několikaleté práce se sólo rodiči. Využívá přitom zpětnou vazbu od klientů i ankety a průzkumy prováděné průběžně mezi účastníky svých seminářů a návštěvníky webových stránek.
V rámci tohoto programu absolvuje vždy skupina patnácti sólo rodičů dvoudenní seminář na témata spojená se vstupem nebo návratem na pracovní trh. Semináře budou probíhat na podzim roku 2010, v září, říjnu a listopadu, a již dnes je možné se na ně hlásit na webových stránkách www.aperio.cz.
Účastníci v nich získají znalosti a dovednosti z následujících oblastí: personalistika, hledání práce, psychologie a právo.
Semináře i individuální konzultace povedou zkušení lektoři a lektorky, kteří již v minulosti se sólo rodiči pracovali. Každý účastník si vytvoří pod vedením lektorů osobní plán návratu do práce a na závěr obdrží certifikát o absolvování programu.
Během semináře poskytne APERIO mimopražským účastníkům a jejich dětem bezplatné ubytování, a dále zajistí hlídání dětí s programem.
Pro sólo rodiče, kteří se nemohou zúčastnit dvoudenního semináře a mají možnost připojení na internet, nabídne APERIO tři dvouhodinové webináře, které obsáhnou personalistická a právní témata.

Související