Rozvržení pracovní doby záleží na vaší dohodě se zaměstnavatelem, jsou tedy možné obě varianty (tj. buď budete docházet do zaměstnání každý den na menší počet hodin, anebo budete docházet pouze některé dny v týdnu na „plný“ počet hodin).

Pokud jde o váš nárok na dovolenou ve druhém případě (tj. v případě, kdy pracujete na „plný“ počet hodin pouze ve třech dnech v týdnu), potom prvotní otázkou je, jakou délku dovolené poskytuje váš zaměstnavatel obecně zaměstnancům, a druhou otázkou je, jak dlouho u zaměstnavatele budete pracovat. Předpokládám, že váš zaměstnavatel poskytuje dovolenou v délce čtyř týdnů v roce a že pro něj budete pracovat celý kalendářní rok. V takovém případě činí i vaše dovolená čtyři týdny v roce. Ovšem zatímco pro zaměstnance pracujícího na „plný úvazek“ představují čtyři týdny dovolené celkem dvacet dní (4 x 5 dnů), pro vás představují čtyři týdny dovolené (s ohledem na váš „zkrácený“ úvazek) pouze dvanáct dnů (4 x 3 dny). Fakticky to pro vás znamená, že sice můžete absolvovat čtyřtýdenní dovolenou najednou, pokud vám její čerpání zaměstnavatel nařídí nebo se s ním takto dohodnete, ale vaše náhrada mzdy bude odpovídat pouze době, kterou jste díky dovolené neodpracovala, tj. dvanácti dnům.

Související