Jedná se o prvního “mimopražského” prezidenta, a to z Moravskoslezského kraje. V předchozích letech zastával v AmChamu pozici prvního viceprezidenta. Ve funkci nahradil po dvou letech Aleše Bartůňka z IBM.

„Plány AmChamu pro členský rok 2010-2011 jsou jasné. V případě transparentních veřejných zakázek se jedná o úspěšné dokončení novely zákona, tedy její schválení v parlamentu a o přípravu kodexu chování uchazečů o veřejné zakázky,“ uvedl Ronald A. Adams. „Dalšími prioritami jsou: modernizace zákoníku práce, dlouhodobě stabilní daňová politika, státní podpora výzkumu a vývoje, a v oblasti turistického ruchu pak jeho online podpora,“ dodal Adams ke svým plánům v roli prezidenta Americké obchodní komory v ČR.

Do výkonného výboru představenstva Americké obchodní komory v ČR byli spolu s Ronaldem A. Adamsem zvoleni:
- Zdeněk Vilímek ze společnosti Coca-Cola Northern Central Europe jako viceprezident zodpovědný za aktivity AmChamu vedoucí ke zlepšení podnikatelského prostředí v ČR;
- Michal Chour z hotelu Radisson Blu Alcron, viceprezident, který bude mít na starosti profesně vzdělávací aktivity komory určené členům;
- Jan Brázda ze společnosti Constellation jako viceprezident zodpovědný za společenské akce komory a
- František Dostálek ze společnosti KPMG Česká republika jako viceprezident pro finance.

Jiří Pavlíček ze společnosti Johnson & Johnson povede nově vytvořenou Leadership Council, která bude dohlížet nad aktivitami v oblasti Truth & Trust. Cílem těchto aktivit bude zvýšit úroveň důvěry nejen uvnitř podnikatelské sféry, ale také mezi podnikatelskou sférou a dalšími částmi společnosti. Členové podnikatelské i akademické sféry budou přizváni k aktivní účasti v této radě.

Ronald A. Adams zastává v Tatře pozici předsedy představenstva a CEO od roku 2006, kdy spolu s dalšími třemi partnery koupil 92% podíl společnosti. Absolvoval postgraduální studia na Texas Christian University a má za sebou přes 30 let zkušeností v oblasti podnikových financí a ve výrobních podnicích.

Související