Právo na uspokojivé pracovní podmínky zaručuje Listina práv a svobod ve svém článku 28. Zákoník práce ukládá v § 224 odst. 1 zaměstnavatelům povinnost vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a za tím účelem zejména zajišťovat zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance, zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť, vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců a zajišťovat závodní preventivní péči. To znamená, že jde o povinnost vybavit pracoviště odpovídajícími hygienickými a sociálními zařízeními a zlepšovat estetickou úroveň pracovního prostředí, které působí na psychiku zaměstnance. Mezi povinnosti zaměstnavatele podle § 226 zákoníku práce patří také zajištění bezpečné úschovy jejich svršků a dalších osobních věcí, které se obvykle nosí do práce.

Související