Pracovní poměr, i když byl sjednán na dobu určitou, můžete ukončit jednak dohodou se zaměstnavatelem, jednak výpovědí a to i bez udání důvodu. Současná právní úprava totiž nestanoví žádné omezení zaměstnance pracovní poměr výpovědí kdykoliv svobodně rozvázat. Po podání výpovědi vám ale začne plynout výpovědní lhůta, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli. Nebyla-li sjednána delší, je výpovědní lhůta dvouměsíční.

Související