Vážená tazatelko,

poskytování stravenek zaměstnavatelem není předmětem úpravy pracovně právních předpisů. V souladu se zákoníkem práce, je zaměstnavatel pouze povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Veškerá bližší úprava poskytování cenově zvýhodněného stravování a ev. výše finančního příspěvku zaměstnavatele může být dohodnuta v kolektivní smlouvě nebo stanovena ve vnitřním předpisu, jak je tomu ve Vašem případě. Vnitřní předpis musí zaměstnavatel vydat písemně a nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dané části neplatný. Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a všechny jeho zaměstnance a účinnosti nabývá dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

Související