Vážená tazatelko,

ačkoliv se bossing v současné době řadí mezi poměrně časté negativní jevy na pracovišti, je řešení dané situace velice složité, především z hlediska prokazování tohoto negativního jevu. Ve svém dotazu bohužel nespecifikujete, v čem konkrétně spočívají projevy bossingu ze strany Vašeho nadřízeného, je tedy nemožné konkrétně posoudit eventuální možnost prokázání tohoto postupu ze strany Vašeho vedoucího. Základním předpokladem pro možnou úspěšnost v soudním sporu je zejména dostatek důkazů zahrnujících např. osobní svědectví Vašich spolupracovníků, emailovou korespondenci či písemnou dokumentaci. V prvé řadě však doporučuji, obrátit se přímo na Vašeho zaměstnavatele či jiného nadřízeného pracovníka dle vnitřní struktury pracovních funkcí na Vašem pracovišti a domáhat se zjednání nápravy mimosoudní formou přímo na Vašem pracovišti. Nebude-li tato cesta úspěšná, pak před samotným zahájením případného soudního řízení bude pro Vás jistě nezbytné vyhledat odbornou právní pomoc a stanovit takto další postup ve věci s odborníkem s ohledem na veškeré konkrétní okolnosti a specifika Vaší situace.

Související