Dobrý den,

dle platného znění zákoníku práce není stanovena povinná forma, jakým způsobem uvědomit zaměstnavatele, že ve sjednaný den nenastoupíte do práce. Zaměstnavateli tedy můžete tuto skutečnost sdělit jakoukoliv formou např. telefonicky, e-mailem či doporučeným dopisem, záleží to na Vás. Důvod nenastoupení do práce uvádět nemusíte. Dokonce i kdybyste se zaměstnavateli neozvala vůbec a do práce nenastoupila, jak bylo ujednáno v pracovní smlouvě, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy je ale vázáno na splnění podmínky, že zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne zaměstnavatele o takové překážce neuvědomí v souladu s ustanovením § 36 zákoníku práce v platném znění.

Související