Vážená tazatelko,

pro posouzení zda Vás může zaměstnavatel převést na jinou práci, je důležité znění Vaši pracovní smlouvy. V případě, že je možné subsumovat tuto jinou práci pod pracovní pozici, kterou jste sjednala se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě, nejedná se v tomto případě o převedení na jinou práci v pravém smyslu. Zákoník práce upravuje institut převedení zaměstnance na jinou práci v § 41 a rozlišuje situace kdy zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci – odst. 1. (např. změna zdrav. Způsobilosti, nevhodná práce pro těhotnou zaměstnankyni, atd.), dále kdy zaměstnavatel může zaměstnance převést – odst. 2. (např. dáli zaměstnanci výpověď dle § 52 písmeno f) a g), atd.). V těchto dvou případech je možné zaměstnance převést na jinou práci i bez jeho souhlasu (ovšem jen kdyby to nebylo možné v rámci pracovní smlouvy). Tyto uvedené případy ovšem, jak vyplývá z dotazu, na Vás zřejmě nespadají, tudíž Váš zaměstnavatel bude k Vašemu převedení potřebovat Váš souhlas, poněvadž se jedná o dost zásadní změnu pracovního poměru.

Související