Vážená tazatelko,

pro dobu dovolené platí to, co platí shodně pro všechny ostatní doby odpočinku. Tím, že nejde o pracovní dobu, zaměstnanec v této době práci nekoná a nemusí ji konat, až na zákonem připuštěné výjimky. Zaměstnavatel není oprávněn zaměstnanci jakkoliv určovat, co v době dovolené bude nebo může činit. Tudíž je na Vás, jak strávíte dovolenou. Nic nebrání tomu, abyste během čerpání konala práci pro dalšího zaměstnavatele. Jediným zádrhelem může být zápočtový list, který Vám Váš původní zaměstnavatel vydá až po skončení pracovního poměru, takže se musíte s novým zaměstnavatelem domluvit, že jej předáte později. Další eventuelní komplikace by mohla nastat, kdyby Vás původní zaměstnavatel z dovolené odvolal. Sice by byl povinen Vám nahradit náklady, které by Vám vznikly, ale mohlo by to způsobit komplikace pro nového zaměstnavatele.

Související