Vážená tazatelko,

máte k dispozici rozsudek soudu, který uložil žalované zaplatit dlužnou mzdu a vydat potvrzení o zaměstnání. V první řadě je důležité, zda je rozsudek v právní moci a vykonatelný. Doložku právní moci Vám vyznačí v podatelně soudu, který rozsudek vydal. Když tahle podmínka bude splněna, můžete podat návrh na výkon rozhodnutí. Ten můžete podat jednak přímo k Vámi zvolenému soudnímu exekutorovi, nebo k obecnému soudu povinného (podle bydliště, resp. podle toho, kde žalovaná vykonává trest odnětí svobody). K tomuto návrhu budete potřebovat právě rozsudek s vyznačenou doložkou právní moci, resp. vykonatelnosti. V případě podání návrhu soudnímu exekutorovi, neplatíte žádný soudní poplatek. Co se týče úroku z prodlení, záleží na tom, jak přesně zní předmětný rozsudek. Jestliže Vám nepřiznal úroky z prodlení, nemůžete je navrhnout vykonat. To samé platí o nákladech řízení. Nárok na ně máte jen v případě, že Vám je soud přiznal. O nákladech řízení rozhoduje soud bez návrhu, v rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jestliže máte obavu zda takový návrh dokážete vyhotovit, doporučuji Vám, nechat se v rámci vykonávacího řízení zastoupit advokátem.

Související