Vážený tazateli,

pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí, bez ohledu na mateřskou dovolenou zaměstnance, sjednaným dnem (§ 42, odst.2, zákoníku práce). Zaměstnankyně, které takto pracovní poměr skončil, pak samozřejmě může využít tzv. ochrannou lhůtu pro dávky nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou, a po tuto dobu pobírat dávky jako by její pracovní poměr stále trval. Ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství u zaměstnankyně, jejíž pracovní poměr zanikl v době těhotenství, je tolik kalendářních dnů, kolik činilo její poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Podmínkou je také účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech. Váš postoj ohledně simulování nemoci těsně před skončením pracovního poměru je správný a nerozumím tomu, z jakého důvodu tento postup Vaši přítelkyni „poradili“.

Související