Vážený tazateli,
bohužel Vás svou odpovědí zřejmě příliš nepotěším, ale zákoník práce upravuje stav za Vámi uváděné situace zcela jasně. Dle § 68 zmiňovaného zákona platí, že pokud zaměstnanec po ukončení pracovního poměru opětovně nastoupí u dřívějšího zaměstnavatele do zaměstnání před uplynutím doby určené dle počtu násobků průměrných výdělků, z kterých byla určena výše odstupného, pak mu vzniká povinnost toto odstupné nebo jeho poměrnou část vrátit. Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby určené násobkem průměrných výdělků. Výše nastíněný právní stav se vztahuje k vykonávání práce u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru (uzavřeném na dobu neurčitou i určitou ) nebo na základě dohody o pracovní činnosti.

Související